dr.sc. Ljudevit Fran Ježić

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
ponedjeljak 11:00-12:00
Soba
C219
Telefon
6120-182
E-mail
ljfjezic@gmail.com

Rođen u Zagrebu 1988. Tu je završio Osnovnu školu S. S. Kranjčević i Klasičnu gimnaziju. G. 2007. upisuje studij filozofije i lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. G. 2012. završava diplomski studij lingvistike (smjer: poredbena lingvistika) i filozofije (znanstveni smjer) obranom diplomskih radova Pokušaj rekonstrukcije fonološkoga sustava prasemitskoga jezika i poredba njegova s praindoeuropskim (mentor: dr. sc. Ranko Matasović, red. prof.) te Fichteova nauka o znanosti i Schellingovi rani spisi u kontekstu pokantovskih rasprava o zasnivanju filozofije kao znanosti (mentor: dr. sc. Igor Mikecin, doc.). Od 2012. do 2015. godine doktorand je na doktorskome studiju filozofije Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Ovdje brani u lipnju 2015. svoj doktorski rad Razvoj Fichteova jenskoga sustava transcendentalne filozofije u kontekstu pokantovskih rasprava. Od rujna 2013. zaposlen je na Odsjeku za filozofiju kao asistent, a od srpnja 2015. kao poslijedoktorand. Ovdje drži u sklopu Katedre za povijest filozofije seminare iz povijesti filozofije, napose iz njemačkoga idealizma i grčke filozofije. Na studiju je u ak. god. 2009./ 2010. nagrađen Rektorovom nagradom za studentski rad Oganj u vodi kao indoeuropska mitska tema (mentor: dr. sc. Ranko Matasović, red. prof.). Filozofski fakultet mu je dodijelio dvije Nagrade za izvrsnost u studiju: 2009./2010. za preddiplomski studij lingvistike, te 2010./2011. za preddiplomski studij filozofije. Ljetni semestar ak. god. 2014./2015. proveo je na studijskoj stipendiji Erasmus+ na Sveučilištu u Beču. Član je Kruga mladih urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica te Upravnoga odbora HFDa. Glavni je koordinator za mrežu (u nastajanju) Filozofija i interdisciplinarnost unutar Srednjoeuropskoga programa razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS). Glavni je tajnik Hrvatske Paneuropske unije i potpredsjednik Mladeži HPEU. Za rad u struci služi se starogrčkim, latinskim, francuskim, njemačkim i engleskim, a po potrebi i sanskrtom, starohebrejskim i klasičnim arapskim.

Znanstveni radovi:

“Oganj u vodi kao indoeuropska mitska tema”, Književna smotra, 44 (2012), br. 166 (4), str. 81-91.

“Suočenje zdravoga razuma i kritičkoga uma po Göttingenskoj recenziji Kritike čistoga uma”, Filozofska istraživanja 33 (2013), br. 2, str. 299-316.

“O umskoj potrebi za vjerom u božju opstojnost po raspravi Wizenmanna i Kanta”, Logos. Časopis za filozofiju i religiju 1 (2013), br. 2, str. 81-102.

“O pojmu hrvatske filozofije”, Zbornik radova VII. mediteranskih korijena filozofije (u tisku).

„Viewing Vico within German idealism: On Jacobi’s comparison of Vico with Kant and Schelling’s system of identity” (u tisku).Prijevodi:

“Göttingenska recenzija Kritike čistoga uma. Recenzija časopisa Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen“, Holon 3 (2013.), br. 1, str. 70-76.

“Obavijest g. Immanuela Kanta o ustroju njegovih predavanja u zimskome polugodištu 1765.-1766.”, Čemu 9 (2013), br. 21, str. 241-246.

Maimon, Salomon, „O filozofijskim i retoričkim figurama”, Holon 4 (2014), br. 1, str. 121-142.Pogovor:

„O Maimonovu životu, djelu i raspravi O retoričkim i filozofijskim figurama”, Holon 4 (2014), br. 1, str. 143-160.