dr.sc. Neven Jovanović, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
Srijeda, 10:15-11:15
Soba
F319
Telefon
01 6002 336
E-mail
neven.jovanovic@ffzg.hr

Neven Jovanović (r. Zagreb, 1968) izvanredni je profesor (od 2012) na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi od 1994. Doktorirao je 2005. (“Problemi uspostave novolatinske stilistike na primjeru Marulićeva Evanđelistara”, Sveučilište u Zagrebu, mentor prof. dr. sc. Darko Novaković). Jovanović se bavi digitalnohumanističkim istraživanjima na području klasične i novolatinske filologije. Kao voditelj znanstvenoistraživačkog projekta “Digitalizacija hrvatskih latinista” (financirao MZOS, 2006-2013), Jovanović je osmislio i uspostavio slobodno dostupnu računalnu zbirku Croatiae auctores Latini (2009-; zbirka još uvijek raste, te danas obuhvaća preko pet milijuna riječi tekstova hrvatskih latinističkih autora od 976. do 1984. Donacija Google European Digital Humanities Research Award za projekt “Profil hrvatske novolatinske književnosti” (2012) omogućila je da se zbirci CroALa doda i bibliografska komponenta, a projekt “Croatica et Tyrolensia – računalna usporedba hrvatske i tirolske novolatinske književnosti” (2013-, financira UKF fond i Tiroler Wissenschaftsfonds) koji je u tijeku i kojega je Jovanović suvoditelj, uz doc. dr. Lava Šubarića (Sveučilište u Innsbrucku – Novolatinski institut zaklade “Ludwig Boltzmann”), rezultirat će prvim komparativnim istraživanjem dviju novolatinskih književnosti. Od 2004. Jovanović je član Uredničkog odbora Sabranih djela Marka Marulića – Opera omnia, a od 2008. uređuje i godišnjak Colloquia Maruliana (uz Bratislava Lučina, Branka Jozića, Francisca Javiera Juez Galveza). Član je uredništva Leksikona književne i kulturne terminologije (uz Jagodu Rusan Splivalo i Davora Dukića, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009). Član je Odbora za hrvatski latinizam Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2010). Predstavlja Hrvatsku u projektima Network for Digital Methods in Arts and Humanities (ESF, od 2011) i Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800: A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe`s intellectual history (ISCH COST Action IS1310). Zajedno s prof. Stjenkom Vranjicanom Jovanović je 2007. dobio Godišnju nagradu HAZU (područje društvenih znanosti) za znanstvenoistraživački projekt “Nikola Škrlec Lomnički”.

Jovanović, Neven, - bibliografija za razdoblje 2008-2013

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

307116
Jovanović, Neven ;
Rukopisni zbornik Varia Dalmatica (Codex Lucianus) kao svjedočanstvo humanističke književne komunikacije / Colloquia Maruliana ..., 17 (2008), str. 43-58.
http://bib.irb.hr/datoteka/331757.08jovanovic-vd-komunikacija-final-tekst.pdf
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni - clanak
edit
308085
Jovanović, Neven ;
Rukopisi Regvm Delmatię atqve Croatię gesta / Colloquia Maruliana ..., 18 (2009), str. 5-24.
http://bib.irb.hr/datoteka/414755.01_Jovanovic-rukopisirdcg.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=55918
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni - clanak
edit
308800
Jovanović, Neven ;
Okvir za pjesmarice i Varia Dalmatica / Colloquia Maruliana ..., 19 (2010), str. 5-16.
http://bib.irb.hr/datoteka/481378.01NevenJovanovic.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=78912
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni - clanak
edit
309058
Jovanović, Neven ;
Marulić i laudationes urbium / Colloquia Maruliana ..., 20 (2011), str. 141-163.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=100571
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni - clanak
edit
309613
Jovanović, Neven ;
Antonio Fabregues o Krbavskoj bici / Povijesni prilozi, 41 (2012), str. 175-189.
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni - clanak
edit
309614
Jovanović, Neven ;
CroALa / Journal of the Text Encoding Initiative, 2 (2012).
Journal of text encoding initiative
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni - clanak
edit
309949
Jovanović, Neven ;
Dubrovnik in the Corpus of Eastern Adriatic Humanist Laudationes Urbium / Dubrovnik annals, 16 (2012), str. 23-36.
http://bib.irb.hr/datoteka/611360.Jovanovic_DA_2012_B-corrNJ.doc | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=130161
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni - clanak
edit
309950
Jovanović, Neven ;
Nenia Alovisii Cippici de Petro Riario c. 1474 quae servatur Monachii in codice BSB CLM 716 / Humanistica Lovaniensia, 61 (2012), str. 241-246.
http://bib.irb.hr/datoteka/611376.95639_Humanistica_04_Jovanovic.pdf
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni - clanak
edit
313378
Jovanović, Neven ;
Ciceron, Plutarh i Francesco Barbaro u Zadru 1417-1419. / U: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXII. Split : Književni krug Split - Marulianum, 2013 (Colloquia Maruliana), str. 5-29.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=148851
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni
edit
313379
Jovanović, Neven ;
Marulićeve marginalije uz Macarija Muzija / U: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXI. Split : Književni krug Split - Marulianum, 2012 (Colloquia Maruliana), str. 109-142.
http://bib.irb.hr/datoteka/647037.Jovanovic.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=119229
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni
edit
1.04 Stručni članak

307117
Jovanović, Neven ;
Izbor neobjavljene komunikacijske poezije iz Varia Dalmatica / Colloquia Maruliana ..., 17 (2008), str. 59-72.
http://bib.irb.hr/datoteka/331758.08jovanovic-vd-komunikacija-final-carmina.pdf
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Strucni - clanak
edit
1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

312702
Jovanović, Neven ;
Avaritia i inflacija: percepcije ekonomskih pojava u preambuli Edikta o cijenama / U: Cambi, Nenad ; Belamarić, Joško ; Marasović, Tomislav (ur.). Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja: zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 18. do 22. rujna 2005. u Splitu. Split : Književni krug, 2009, str. 553-580.
http://mudrac.ffzg.hr/~njovanov/061207jovanovic-dioklecijan.html
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni
edit
315366
Jovanović, Neven ;
Digitizing Croatian Latin Writers /
[Naziv skupa: Trends in Computational and Formal Philology 2008: An Italian Overview (22-24.05.2008. ; Venecija i Padova, Italija)]
http://bib.irb.hr/datoteka/335194.080428jovanovic-digitising-abstract.html | http://www.digitalphilology.org/moodle/mod/wiki/view.php?id=2&page=Digitizing+Croatian+Latin+Writers
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni - Predavanje - CijeliRad
Recenzija: Nista
edit
1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

316707
Jovanović, Neven ;
A First Look into the Corpus of Humanist "Laudationes Urbis" on the Eastern Adriatic Coast /
[Naziv skupa: The Fifty-Sixth Annual Meeting of the RSA. Venice, Italy, 8-10 April 2010 (08-10.04.2010. ; Venecija, Italija)]
http://bib.irb.hr/datoteka/463085.100321jovanovic-laud.pdf | http://www.ffzg.hr/klafil/dokuwiki/doku.php/z:humanism-eastern-adriatic
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni - Predavanje - Sazetak
Recenzija: Recenzija
edit
320520
Jovanović, Neven ;
Croatian Latin Writers - an International Nationalist Phenomenon in a Socialist Republic / U: Movrin, David ; Olechowska, Elzbieta (ur.) (ur.). Classics and Class. Teaching Greek and Latin behind the Iron Curtain. Ljubljana : University of Ljubljana , 2013, Str. 26-27.
[Naziv skupa: Classics and Class. Teaching Greek and Latin behind the Iron Curtain (26-28.09.2013. ; Ljubljana)]
Knjižica sažetaka | Digitalna verzija

Recenzija: Međunarodna recenzija
edit
320535
Jovanović, Neven ;
Croatiae auctores Latini / U: Karl Enenkel (ur.) (ur.). International Association for Classical Studies XV Congress, Münster 2012 . Münster : IANLS - Universtiy of Münster , 2012., Str. 96-96.
[Naziv skupa: International Association for Neo-Latin Studies, XV International Congress ( 05-11.08.2012. ; Münster, Njemačka)]

Recenzija: Međunarodna recenzija
edit
1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

320529
Jovanović, Neven ;
XQuerying the medieval Dubrovnik / U: Ciotti, Fabio ; Ciula, Arianna (ur.) (ur.). The Linked TEI: Text Encoding in the Web. Rome : UniversItalia , 2013., Str. 69-72.
[Naziv skupa: TEI Conference and Members Meeting 2013 (02-05.10.2013. ; Rim, Italija)]

Recenzija: Međunarodna recenzija
edit
1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

312703
Jovanović, Neven ;
Marulićev prijevod Hrvatske kronike i ovo izdanje / U: Lučin, Bratislav (ur.). Marko Marulić, Latinska manja djela II.. Split : Književni krug, 2011 (Sabrana djela Marka Marulića = Opera omnia), str. 125-168.
http://bib.irb.hr/datoteka/515091.110327-regcro-pred.pdf
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni
edit
313167
Jovanović, Neven ;
San Jurja Augustina Zagrepčanina u srpnju 1454. / U: Benčić, Živa ; Fališevac, Dunja (ur.). Prostori snova : oniričko kao poetološki i antropološki problem. Zagreb : Disput, 2012, str. 129-149.
http://bib.irb.hr/datoteka/611364.1206-jovanovic-jurajaugustin-preprint.pdf
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni
edit
313168
Jovanović, Neven ;
Pred jednom zbirkom hrvatskih latinista / U: Bogdan, Tomislav ; Brković, Ivana ; Dukić, Davor ; Plejić Poje, Lahorka (ur.). Perivoj od slave: Zbornik Dunje Fališevac. Zagreb : FF press, 2012, str. 143-153.
http://bib.irb.hr/datoteka/611369.1103jovanovic-predzbirkom.html
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni
edit
313375
Jovanović, Neven ;
Emocije u latinističkim pohvalama istočnojadranskih gradova / U: Kapetanović, Amir (ur.). Poj željno! Iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012 (Znanstveni zbornici), str. 243-275.
http://bib.irb.hr/datoteka/647030.008_jovanovic.pdf | http://gss.srce.hr/pithos/rest/njovanovic@ffzg.hr/files/gradja/2012-03-jovanovic-emocije-preprint.doc
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni
edit
313377
Jovanović, Neven ;
Retoričke strategije u renesansnim latinskim izvještajima s Hvara / U: Jelčić, Dubravko ; Senker, Boris ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Dani Hvarskoga kazališta 38. Hvar - književnost i kazalište. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug, 2012 (Dani Hvarskoga kazališta: eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru), str. 41-55.
http://bib.irb.hr/datoteka/647034.2012-dhk38-004Jovanovic.pdf | http://gss.srce.hr/pithos/rest/njovanovic@ffzg.hr/files/gradja/2012-dhk38-004Jovanovic.pdf
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstveni
edit
1.19 Recenzija, prikaz, kritika

307118
Jovanović, Neven ;
M. Maruli Delmatae Dauidias, prir. M. Marcovich, Leiden i Boston (MA): Brill, 2006 (Mittellateinische Studien und Texte, 33) / Colloquia Maruliana ..., 17 (2008), str. 331-336.
http://bib.irb.hr/datoteka/331763.070731marcovich.pdf
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Strucni - prikaz
edit
309075
Jovanović, Neven ;
Henricus Sienkiewicz, Anthea, sive fabula 'Eamus ad Ipsum' a Petro Angelinio Latine versa, quam denuo edidit atque illustravit Theodericus Sacré. Bruxelles: Melissa, 2010. Pp. 177. ISBN 9782872900268. €20.00. / Bryn Mawr Classical Review, 2011.06.40 (2011).
http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-06-40.html
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Strucni - prikaz
edit
2.01 Znanstvena monografija

272846
Jovanović, Neven ;
Stilističko čitanje Marulićeva Evanđelistara / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2011. - 266 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531754101.
http://darhiv.ffzg.hr/1883/1/11jovanovic-stcitmar.pdf
edit
3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

320826
Jovanović, Neven ;
Exploring a digital collection of Neo-latin literature /
[Naziv skupa: Staro i novo : paralele i dodiri u hrvatskoj i mađarskoj renesansi : Međunarodni hrvatsko-mađarski znanstveni skup (21–23.11.2012. ; Zagreb) ]
Program skupa
edit
Uredništva, prijevodi, krička izdanja

1.23 Umjetničko djelo (kao komponenta)

320519
Euripides ; Jovanović, Neven [trl, aui] ;
Alkestida / U: [odgovorni urednik Josip Belamarić] (ur.). Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi. Split : Književni krug, 1954-, god.60:br.4/6(2013) ; str. 1-32.
Digitalna verzija
edit
1.25 Druga sastavna djela

320561
Špajerski, Julijan ; Cremascoli, Giuseppe [aui] ; Jovanović, Neven [trl] ;
Ritmički časoslov sv. Franje / U: [glavni urednik Pero Vrebac] (ur.). Franjevački izvori = Fontes franciscani. Zagreb : Vijeće Franjevačkih zajednica, 2012., Str. 345-361.
Digitalno izdanje Franjevačkih izvora - sadržaj
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Ostalo
edit
1.50.1 Kritički prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

312946
Marulić, Marko ; Rezar, Vladimir [trl] ; Jovanović, Neven [edt] ;
Djela kraljeva Dalmacije i Hrvatske / U: Bratislav Lučin (ur.). Marko Marulić: Latinska manja djela II.. Split : Književni krug, 2011 (Sabrana djela Marka Marulića), str. 173-225.
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Ostalo
edit
2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

261993
Marulić, Marko ; Novaković, Darko [edt, trl, ann, aui] ; Rezar, Vladimir [trl, ann] ; Jovanović, Neven [edt, aui] ; Gligo, Vedran [edt, trl] ; Gortan, Veljko [edt, trl] ; Kaletić, Jerolim [trc] ;
Latinska manja djela. 2 / Split : Književni krug, 2011. - 307 str., [4] lista s tablama : ilustr., faks. ; 24 cm. ISBN: 9789531633222.
Podaci iz CROSBI:
Kategorija - vrsta rada: Znanstvena - kritičko izdanje
edit
2.16 Umjetničko djelo

320442
Plautus, Titus Maccius ; Jovanović, Neven [trl] ;
Amfitruon / Sisak : Dom kulture "Kristalna kocka vedrine" : Gradsko kazalište, 2008. - 93 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789536299300.
Digitalna verzija
edit
320540
Horatius Flaccus, Quintus ; Jovanović, Neven [trl] ;
Horacije 4, 7: Diffugere niues = (Pobjegoše snijezi) / U: urednici Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.). Poslanje filologa : zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : FF press, 2008., Str. 497-500.
edit
2.20 Kompletna znanstvena baza podataka ili korpus

287480
Haskell, Yasmin [edt] ; Lonza, Nela [edt] ; Lučin, Bratislav [edt] ; Marinova, Elia [edt] ; Tunberg, Terence O [edt] ; Novaković, Darko [edt] ; Jovanović, Neven [edt] ;
Croatiae auctores Latini collectio electronica / [Elektronička građa] : Zagrabiae : Facultas philosophica Universitatis studiorum Zagrabiensis, [2009]-
Croatiae auctores Latini
edit