dr.sc. Marko Jurčić, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
čet 9:30-10.30 pet 11.00-12.00
Soba
c-202/ured prodekana za financije
Telefon
01/6156-880
E-mail
mpustike@gmail.com

Marko Jurčić rođen je u Donjem Pazarištu, kraj Gospića, 1. rujna 1956. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a srednju školu u Gospiću. Godine 1982. diplomirao je na studiju razredne nastave na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Zatim je 1995. godine diplomirao pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu u svibnju 2002. godine obranio je magistarsku radnju, a doktorsku disertaciju obranio je u studenom 2005. godine. Od 1982. do 1995. godine radio na radnom mjestu učitelja razredne nastave u Osnovnoj školi Ljudevita Gaja u Zaprešiću i u Osnovnoj školi Frana Galovića u Zagrebu. Četiri godine radio u izvandomovinskoj nastavi u Njemačkoj. Od 1995. do 2006. godine radi u Osnovnoj školi Frana Galovića u Zagrebu na radnom mjestu stručnoga suradnika – pedagoga. Od 1. ožujka 2006. godine do 1. listopada 2008. godine radi na Učiteljskom fakultetu u Čakovcu. Od tada do danas radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za pedagogiju, katedri za didaktiku. Od 2012. prodekan je za poslovanje i financije. Predsjednik je Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD). Objavio je samostalnu znanstvenu monografiju, dva poglavlja u znanstvenoj monografiji, 30 znanstvenih radova u časopisima, jedno poglavlje u priručniku te 3 stručna rada. Znanstveno-istraživački interes odnosi se na područje didaktike kao i istraživanja i tvorbu kurikuluma nastave. U svom cjelokupnom znanstvenom radu zastupa kompetencijski profil suvremenog nastavnika, razredno-nastavno ozračje te potrebu profesionalnog razvoja pedagoga.

Znanstvena djelatnost vidljiva je iz životopisa i pregleda znanstvenih radova