dr.sc. Hrvoje Jurić, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
ponedjeljkom u 12h
Soba
C-217
Telefon
4092180
E-mail
hjuric@ffzg.hr

Rođen je 1975. u Bihaću (Bosna i Hercegovina), gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Od 1993. do 1998. studirao je filozofiju i komparativni studij hrvatske kulture na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Akademske godine 1998./1999. upisao je poslijediplomski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je doktorirao 2007. godine. Od 2000. je zaposlen na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta, najprije kao znanstveni novak, a potom i kao mlađi asistent, asistent i viši asistent na Katedri za etiku. 2009. je izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2013. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Kao gostujući predavač sudjelovao je u izvedbi nastave u okviru preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na nekoliko drugih visokoobrazovnih ustanova u Hrvatskoj i BiH, te u obrazovnim programima nevladinih organizacija. Kao znanstveni novak i suradnik-istraživač sudjelovao je u provedbi pet znanstvenih projekata koje su financirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Sveučilište u Zagrebu, kao i u provedbi četiri međunarodna projekta koje su financirali DAAD, Volkswagen-Stiftung, UNESCO i Europska komisija. Sudjelovao je s izlaganjima na stotinjak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a na dvadesetak drugih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova sudjelovao je kao slušač i diskutant. Osim toga, održao je u Hrvatskoj i inozemstvu šezdesetak javnih predavanja o filozofijskim, znanstvenim i društveno-političkim temama, te sudjelovao kao izlagač na brojnim javnim tribinama i promocijama knjiga. Zamjenik je glavnog urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica te biblioteke “Filozofska istraživanja” pri Hrvatskom filozofskom društvu. Također je član uredništva znanstvenih časopisa Jahr, The Holistic Approach to Environment te In medias res. Uredio je više od trideset programskih publikacija za domaće i međunarodne znanstvene skupove, kao i nekoliko drugih publikacija. Obavljao je niz funkcija u Hrvatskom filozofskom društvu (tajnik Društva, glavni tajnik međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića, tajnik i član organizacijskih i programskih odbora domaćih i međunarodnih simpozija), a trenutno je administrativni tajnik Hrvatskog filozofskog društva, glavni tajnik međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike, član Organizacijskog odbora Dana Frane Petrića, te član Odbora za međunarodnu suradnju i Odbora za arhivu Društva. Od osnivanja, 2000., član je Hrvatskog bioetičkog društva, gdje od 2012. djeluje kao član Upravnog odbora, a od 2013. kao voditelj zagrebačke podružnice Društva. Od 2011. godine je počasni član Bioetičkog društva Srbije. Bio je koordinator međunarodne konferencije Bioetički forum za jugoistočnu Europu, te član, potpredsjednik i predsjednik organizacijskih i programskih odbora nekoliko drugih skupova, uključujući IX. Svjetski kongres bioetike (Opatija/Rijeka, 2008.) i XVIII. Svjetski kongres medicinskog prava (Zagreb, 2010.). Od 2007. je član, a od 2013. predsjednik Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz logike i filozofije učenika/ica srednjih škola pri Agenciji za odgoj i obrazovanje. Obavljao je ili još uvijek obavlja funkcije u određenim tijelima pri akademskim i državnim ustanovama, te surađuje s različitim znanstvenim, kulturnim i socijalnim organizacijama, inicijativama i projektima. Primarno se bavi praktičkom filozofijom, etikom i bioetikom, ali u područja njegova znanstvenog i stručnog interesa također spadaju filozofija tehnike, filozofija prirode, filozofija medija, filozofijska hermeneutika, feministička i rodna teorija, te socijalno-politička problematika.

Od 2000. je zaposlen na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta, najprije kao znanstveni novak na projektu "Bioetika i filozofija", a potom i kao mlađi asistent, asistent i viši asistent na Katedri za etiku. 12. 11. 2009. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 18. 12. 2013. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Od zaposlenja do danas kontinuirano je sudjelovao u izvedbi nastave iz etičkih i bioetičkih predmeta i kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju, inovirajući pritom sadržaje postojećih predmeta i kolegija te koncipirajući nove. Od akademske godine 2012./2013. sudjeluje i u izvedbi nastave na poslijediplomskom studiju filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2010. do 2013. bio je mentor dvije uspješno obranjene doktorske disertacije i 28 diplomskih radova na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u narednom razdoblju osam doktoranada i petnaest studenata diplomskog studija filozofije izrađuje svoje završne radove pod njegovim mentorstvom. Od 2005. je mentor studentskih bioetičkih radionica koje se održavaju u sklopu međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike, 2009. je bio ko-mentor studentske sekcije u okviru simpozija "Filozofija i mediji" na međunarodnoj znanstveno-kulturnoj manifestaciji 18. Dani Frane Petrića u Cresu, a 2013. je mentorirao sedam studentica diplomskih i poslijediplomskih studija s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje su sudjelovale na ERASMUS ljetnoj školi "Bioethics in Context II: Autonomy, Dignity, and Life as Fundamentals in Bio- and Medical Ethics" u Retimnu (Grčka).

Kao gostujući predavač sudjelovao je u izvedbi nastave na specijalističkom poslijediplomskom studiju "Medicina i pravo" na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, preddiplomskom studiju medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišnom diplomskom studiju sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomskom studiju "Javno zdravstvo" na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalističkom diplomskom stručnom studiju sanitarnog inženjerstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, diplomskom studiju Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, te preddiplomskom studiju Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, kao i u obrazovnim programima Centra za ženske studije i GONG-a.

Kao znanstveni novak i suradnik-istraživač sudjelovao je u provedbi četiri znanstvena projekta što ih je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske: "Bioetika i filozofija" (2000.–2002.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), "Bioetika i filozofija" (2002.–2005.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), "Zasnivanje integrativne bioetike" (2007.–2013.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), "Kulturna animalistika: književni, folkloristički, etnološki i kulturnoantropološki prilozi" (2011.–2013.; voditeljica projekta: dr. sc. Antonija Zaradija-Kiš). Od 2006. do 2011. bio je suradnik međunarodnog znanstvenog projekta "Bioethik im südosteuropäischen Raum. Chancen, Probleme und praktische Perspektiven der Konstitution öffentlicher ethischer Diskurse unter Umbruchsbedingungen" i međunarodnog znanstvenog programa "Südosteuropäisches Netzwerk 'Integrative Bioethik'", čiji su voditelji bili prof. dr. sc. Walter Schweidler i prof. dr. sc. Ante Čović, a financirale su ih njemačke zaklade DAAD i Volkswagen-Stiftung. 2006. i 2007. bio je suradnik međunarodnog projekta "Gender Stereotypes in Science in South Eastern European Countries" (koordinatorica: prof. dr. sc. Marina Calloni), koji je financirao UNESCO. Od 2013. je suradnik u međunarodnom projektu "Bioethik im Kontext / Bioethics in Context" (koordinator: prof. dr. sc. Thomas Sören Hoffmann), koji financiraju Europska komisija i njemačka zaklada DAAD. Tijekom 2012. i 2013. sudjelovao je kao suradnik u projektu Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu "Integrativna bioetika: razvijanje centra izvrsnosti i doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu" (voditelj: prof. dr. sc. Ante Čović). U dva navrata bio je na studijskom boravku na Ruhr-Universität Bochum (Njemačka).

Sudjelovao je s izlaganjima na 29 domaćih i 68 međunarodnih znanstvenih skupova, a na dvadesetak drugih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova sudjelovao je kao slušač i diskutant. Osim toga, održao je u Hrvatskoj i inozemstvu šezdesetak javnih predavanja o filozofijskim, znanstvenim i društveno-političkim temama, te sudjelovao kao izlagač na brojnim javnim tribinama i promocijama knjiga. Redovito održava predavanja o etičkoj i bioetičkoj problematici na stručnim seminarima za srednjoškolske nastavnike, prvenstveno nastavnike filozofske grupe predmeta.

Tijekom preddiplomskog studija bio je jedan od osnivača te pomoćni urednik (1996.–1997.) i glavni urednik (1997.–1998.) časopisa za filozofiju studenata Hrvatskih studija Scopus, kao i član uredništva "Biblioteke Scopus" (1997.–1998.). Od 1999. do 2006. bio je pomoćni urednik časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica, te biblioteke "Filozofska istraživanja" pri Hrvatskom filozofskom društvu, a od 2006. nadalje je zamjenik glavnog i odgovornog urednika navedenih časopisa i biblioteke. Od 1998. do 2004. bio je izvršni urednik biblioteke "Bioetika" u zagrebačkoj izdavačkoj kući Pergamena. Također je član uredništva znanstvenih časopisa Jahr (od osnivanja 2010.), The Holistic Approach to Environment (od osnivanja 2011.) te In medias res (od osnivanja 2012.), kao i član uredništva internetskog časopisa H-alter (od 2005.) te savjeta časopisa Novi Plamen (od 2006.).

Uredio je 33 programske publikacije za domaće i međunarodne znanstvene skupove, većinom one u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, kao i nekoliko drugih publikacija. Bio je urednik šest tematskih blokova u časopisu Filozofska istraživanja, tri tematska bloka u časopisu Synthesis philosophica, te po jednog tematskog bloka u časopisima Scopus i Quorum. Između 2003. i 2009. priredio je sedam tematskih ciklusa u okviru emisije "Zoofon" na III. programu Hrvatskog radija (urednica: Giga Gračan), a tijekom 2002. i 2003. je (s dr. sc. Tončijem Matulićem) bio urednik i voditelj serijala od devet studijskih emisija "Dvogled – Etika, bioetika" na I. programu Hrvatske televizije.

Kao interni recenzent, napisao je nekoliko desetina stručnih recenzija znanstvenih članaka i knjiga za hrvatske časopise i izdavače.

Od 2002. do 2006. godine bio je glavni tajnik, a od 2007. nadalje član Organizacijskog odbora međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića, koja se svake godine u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva održava u Cresu. Od 2002. godine je glavni tajnik međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike, koja se svake godine održava u Malom Lošinju u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i Grada Malog Lošinja. Od 2008. do 2010. godine bio je koordinator međunarodne konferencije Südosteuropäisches Bioethik-Forum / Southeast European Bioethical Forum (Opatija, 2008.; Sarajevo, 2009.; Beograd, 2010.). Bio je član organizacijskih i programskih odbora za tri domaća i trinaest međunarodnih znanstvenih skupova, tajnik organizacijskih i programskih odbora za pet domaćih i trinaest međunarodnih znanstvenih skupova, predsjednik Organizacijskog odbora jednog međunarodnog skupa, supredsjednik Programskog odbora jednog međunarodnog skupa i potpredsjednik organizacijskog odbora jednog domaćeg skupa. 2009., 2010., 2011. i 2013. bio je autor i voditelj projekta "Bioetika – pitanja života i smrti" u zagrebačkom Centru za kulturu Trešnjevka, u okviru kojega su održavana javna predavanja i diskusije o bioetičkoj problematici.

Član je Hrvatskog filozofskog društva od 1999. godine. 1999. i 2000. bio je član Upravnog odbora i tajnik Hrvatskog filozofskog društva, a od 2002. do danas obnaša dužnost administrativnog tajnika Hrvatskog filozofskog društva. Od 2007. je član Odbora za međunarodnu suradnju Hrvatskog filozofskog društva, a od 2012. član Odbora za arhivu Hrvatskog filozofskog društva. Od osnivanja, 2000., član je Hrvatskog bioetičkog društva, gdje od 2012. djeluje kao član Upravnog odbora, a od 2013. kao voditelj zagrebačke podružnice Društva. Također je, od 2011., počasni član Bioetičkog društva Srbije.

Od 2007. je član, a od 2013. predsjednik Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz logike i filozofije učenika/ica srednjih škola pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, gdje sudjeluje u izradi testova iz filozofije i provedbi testiranja na školskoj, županijskoj i državnoj razini, te u postupku izboru kandidata za Međunarodnu filozofsku olimpijadu. Od 2006. do 2009. bio je član stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika iz filozofije i etike pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Od 2009. godine je član Etičkog povjerenstva, a od 2011. godine i član Etičkog povjerenstva za znanstveno-istraživački rad na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. godine je član Etičkog povjerenstva Centra za rehabilitaciju Zagreb. U kraćem periodu tijekom 2013. godine bio je član Antikorupcijskog vijeća pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. 2013. je bio član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade 2014.–2017. pri Ministarstvu socijalne politike i mladih. Od 2006. do 2009. bio je član Upravnog odbora udruge "CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje", a od 2009. do 2013. član Nadzornog odbora iste udruge. Od 2011. godine je član Savjetodavnog odbora udruge "Prijatelji životinja".