dr.sc. Damir Kalogjera, prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
profesor emeritus
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
srijeda 11:30-12:30
Soba
B 016
Telefon
6120-058
E-mail
dkalogj@ffzg.hr