dr.sc. Željka Kamenov, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
utorak 10 -12
Soba
C-306
Telefon
01 6120 189
E-mail
zkamenov@ffzg.hr