dr.sc. Mate Kapović, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
SRI 14-14:45, PET 11:45-12:30
Soba
B-004
Telefon
E-mail
mkapovic@ffzg.hr