dr.sc. Kruno Kardov

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
četvrtkom 12.30-13.30
Soba
C010
Telefon
6120000
E-mail

Diplomirao sociologiju 2002. te doktorirao 2012. godine na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao je u dvanaest znanstveno-istraživačkih projekata u zemlji i inozemstvu, imao je kraće studijske boravke u Švedskoj (2005), Norveškoj (2005), Njemačkoj (2007) i Velikoj Britaniji (2013) te se usavršavao na Sveučilištu Kalifornija u Berkeleyu (proljetni semestar 2008). Izlagao je na desetak međunarodnih znanstvenih konferencija, držao je pozvana gostujuća predavanja na Sveučilištu u Zadru, Sveučilištu u Göteborgu, Norveškom sveučilištu znanosti i tehnologije u Trondheimu, te na programima Comparative History of Ideas Sveučilišta Washington iz Seattlea i International program in Bosnia, Croatia and Serbia, School for International Training iz SAD-a. Član je Europske sociološke asocijacije i Hrvatskog sociološkog društva pri kojem je od 2010. do 2012. bio voditelj Sekcije za sociologiju prostora. Član je suradničke istraživačke mreže Fringe Politics in Southeast Europe pri Centru za europska istraživanja Sveučilišta Queen Mary u Londonu. Organizator je desetak panela na znanstvenim konferencijama, gostujućih predavanja stranih i domaćih znanstvenika te stručnih okruglih stolova iz područja sociologije prostora i sociologije vojske. Bio je angažiran kao recenzent od desetak znanstvenih časopisa, član je uredništva časopisa Polemos i Revija za sociologiju. Objavio je dvije knjige te desetak znanstvenih i stručnih radova iz područja sociologije vojske, sociologije rata, mirovnih studija i urbane sociologije. Upravo je završio s angažmanom na projektima Vojna kultura i identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske (2007-2013) i Isprika i oprost (2014) na kojima je radio kao suradnik, kao i na istraživanju prenamjene vojnih nekrentina koje je vodio u sklopu projekta PINS: Public Interest-Not for sale (2013-2014).