dr.sc. Gabrijela Kišiček, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
utorak 13.30 - 15.00
Soba
B318
Telefon
6120092
E-mail
gkisicek@ffzg.hr

Gabrijela Kišiček rođena je 1977. u Varaždinu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2004. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za slavistiku i Odsjeku za fonetiku. Iste godine upisuje poslijediplomski znanstveni studij lingvistike. Od 2004. do 2008. radi u Privatnoj varaždinskoj gimnaziji gdje predaje Govorništvo i Medijsku kulturu. Tijekom tog razdoblja radi i kao izvanjski suradnik Odsjeka za fonetiku i studentima I. godine fonetike predaje „Govorne vježbe I“. Od veljače 2008. zaposlena je na Odsjeku za fonetiku kao znanstveni novak-asistent na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskoga jezika i suradnik na znanstvenom projektu Forenzična fonetika: slušno prepoznavanje i zvučna analiza govora (br. 130-0000000-0786) voditeljice prof. dr. Gordane Varošanec-Škarić. Kvalifikacijski rad Usporedba ženske i muške retorike u politici pod mentorstvom prof. emeritusa Ive Škarića obranila je 30. rujna 2008. Doktorski rad pod nazivom „Forenzičko prepoznavanje i profiliranje govornika prema gradskim varijetetima hrvatskoga jezika“ izradila je pod mentorstvom prof. dr. Gordane Varošanec-Škarić i obranila ga 12. siječnja 2012. Na Odsjeku za fonetiku sudjeluje u nastavi kolegija Ortoepija hrvatskoga jezika I, Neverbalna komunikacija, Govorništvo, Govornička argumentacija i Povijest govorništva. Kao izvanjski suradnik sudjeluje u nastavi nekoliko fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu izvodeći kolegije: Govorničke vještine na Agronomskom fakultetu, Komunikacija u nastavi na Prirodoslovno matematičkom fakultetu i Kultura govora na Kineziološkome fakultetu. Od 2002. radi kao mentorica na Govorničkoj školi „Ivo Škarić“ - projektu MZOŠ-a i HFD-a za darovite srednjoškolce. Od 2008. do 2012. članica je predsjedništva Odjela za fonetiku, a u lipnju 2012. izabrana je za predsjednicu Odjela za fonetiku Hrvatskog filološkog društva Kao predavač sudjelovala je na različitim stručnim skupovima za nastavnike srednjih i osnovnih škola (Agencija za obrazovanje) te održavala radionice govorništva za svećenike (Katoličko-bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilište J.J. Strosmayera u Osijeku), konferencijske prevoditelje (Poslijediplomski studij za prevoditelje Sveučilišta u zagrebu), političare te Hrvatsku vojsku (Tečaj za moderatore i komentatore vojnih vježbi). U travnju 2012. kao predsjednica Organizacijskog odbora vodila je organizaciju 1. Međunarodne konferencije o retorici „Dani Ive Škarića“ na kojem je sudjelovalo 80 retoričara iz Kanade, Njemačke, Švedske, Austrije, Grčke, Poljske, Nizozemske, Mađarske, Švicarske, Italije, Makedonije, Slovenije i Hrvatske. U svibnju 2013. godine kao pozvani predavač sudjelovala je na 4th Summer Institute on Argumentation na Sveučilištu u Windsoru u Kanadi gdje je predavala na radionici: Multi‐Modal Arguments: Making sense of images (and other non‐verbal content) in argument. Objavila 13 znanstvenih i 5 stručnih radova te izlagala na 17 međunarodnih znanstvenih konferencija u Hrvatskoj i svijetu. Članica je nekoliko međunarodnih organizacija: RSE (Rhetoric Society of Europe), AILACT (Association for Informal Logic and Critical Thinkig). Od 2008. do danas radi kao stručni suradnik – fonetičar na Novoj TV u Zagrebu.