dr.sc. Ksenija Klasnić

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Četvrtkom 14.00-16.00 h
Soba
c-021
Telefon
+385 1 4092 137
E-mail
kklasnic@ffzg.hr

KSENIJA KLASNIĆ rođena je 29. srpnja 1983. godine u Zagrebu. Diplomirala je 2007. godine završivši jednopredmetni studij sociologije, znanstveni i nastavnički smjer, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, među 10% najboljih studenata. Iste godine diplomirala je i dodatni dvogodišnji studij društveno-humanističke informatike na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nakon završetka studija godinu dana radila je u privatnom sektoru na području istraživanja tržišta, a godine 2008. zaposlila se kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistenta na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje radi i danas. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom studiju iz kolegija Osnove sociološke statistike 1, Osnove sociološke statistike 2 i Metoda ankete, a prije je sudjelovala i u izvođenju nastave iz kolegija Odabrana poglavlja statističke analize. Na diplomskom studiju sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Feminističke teorije i pokreti, a prije je sudjelovala i u izvođenju nastave iz kolegija Istraživački projekt. Godine 2008. upisala je Poslijediplomski doktorski studij sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a godine 2014. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Konstrukcija i evaluacija skala namijenjenih mjerenju prepoznavanja i iskustava ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim vezama" te stekla akademsko zvanje doktorice znanosti. Autorica je šest znanstvenih radova, devet poglavlja u knjigama i zbornicima, koautorica jedne knjige te jedna od urednica jednog zbornika. Navedeni radovi nastali su na temelju empirijskih istraživanja iz područja sociologije roda i porodice, nasilja nad ženama, sociologije religije, sociokulturnog idetiteta, društvenog aktivizma, informacijskih znanosti i medicine. Sudjelovala je i izlagala na brojnim domaćim i međunarodnim sociološkim konferencijama. Dobitnica je nekoliko stipendija za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i ljetnim školama od kojih je najistaknutija stipendija Erasmus Intensive Programme za program pod nazivom Translocal Methodologies in Gender Studies u organizaciji Sveučilišta Istočne Finske. Od 2011. godine obnaša funkciju tajnice znanstvenog časopisa Socijalna ekologija. Članica je Hrvatskog sociološkog društva.

1. Čulig, Benjamin; Klasnić, Ksenija; Jakšić, Jelena; Lucić, Danijela; Putar-Novoselec, Martina (2013): Znanje (ni)je roba. Empirijska analiza jednog studentskog prosvjeda. Zagreb: Jesenski i Turk.
2. Kraljević, Zdenko; Višković, Klaudija; Ledinsky, Mario; Zadravec, Dijana; Grbavac, Ivan; Bilandžija, Marijana; Soljačić-Vraneš, Hrvojka; Kuna, Krunoslav; Klasnić, Ksenija i Krolo, Ivan (2013): Primary uterine cervical cancer: correlation of preoperative magnetic resonance imaging and clinical staging (FIGO) with histopathology findings. Collegium antroplogicum, 37(2):561-568.
3. Klasnić, Ksenija (2013): Kvantitativno istraživanje. U: Markulin, Željka i Sarnavka, Sanja (ur.) (2013): Što znamo o ekonomskom nasilju nad ženama? (str. 23-54). Zagreb: BaBe!
4. Klasnić, Ksenija i Trako Poljak, Tijana (2013): Koncept i metodologija istraživanja. U: Cifrić, Ivan; Trako Poljak, Tijana i Klasnić, Ksenija (ur.): Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2 (str. 13-20). Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, Institut za društvena istraživanja, Zavod za sociologiju Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
5. Klasnić, Ksenija i Rukavina, Izvor (2013): Stavovi o slici Hrvatske u drugim zemljama. U: Cifrić, Ivan; Trako Poljak, Tijana i Klasnić, Ksenija (ur.): Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2 (str. 63-83). Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, Institut za društvena istraživanja, Zavod za sociologiju Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
6. Klasnić, Ksenija i Rukavina, Izvor (2013): Mišljenja građana o pripadnicima različitih naroda i vjera. U: Cifrić, Ivan; Trako Poljak, Tijana i Klasnić, Ksenija (ur.): Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2 (str. 85-118). Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, Institut za društvena istraživanja, Zavod za sociologiju Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
7. Cifrić, Ivan, Tijana Trako Poljak, i Ksenija Kasnić, ur. (2013): Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo i Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta.
8. Klasnić, Ksenija (2012): Tko vjeruje u mitove o nasilju nad ženama? Rezultati istraživanja na dva hrvatska sveučilišta. U: Marinković, Dušan i Šljukić, Srđan (ur.): Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti (str. 458-484). Novi Sad: Odsek za sociologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu.
9. Klasnić, Ksenija (2011): Ekonomsko nasilje nad ženama u intimnim vezama u hrvatskom društvu – konceptualne pretpostavke. Socijalna ekologija, 20(3):335-355.
10. Klasnić, Ksenija; Rukavina Izvor (2011): Dimenzije sociokulturnog i rodnog identiteta u Slavoniji. U Šundalić, Antun; Zmaić, Krunoslav; Sudarić, Tihana (ur.): Gospodarske i kulturne odrednice regionalnog identiteta. Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Globalizacija i regionalni identitet 2011.“ (str. 27-49). Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.
11. Čulig, Benjamin; Klasnić, Ksenija; Jakšić, Jelena (2011): Empirijska verifikacija tipologije ateizma. Revija za sociologiju, 41(2):185-212.
12. Klasnić, Ksenija; Rukavina, Izvor (2011): Što utječe na sliku Hrvatske u inozemstvu? Mišljenja građana Republike Hrvatske. Socijalna ekologija, 20(2):131-145.
13. Klasnić, Ksenija; Lasić-Lazić, Jadranka; Seljan, Sanja (2010): Quality Metrics of an Integrated E-Learning System – students’ perspective. U Safeeullah Soomro (ur.): E-learning experiences and future (str. 71-93). Vukovar: InTech.
14. Višković, Klaudija; Puljiz, Ivan; Đaković Rode, Oktavija; Klasnić, Ksenija; Kujundžić Tiljak, Mirjana; Kuzman, Ilija (2010): Community-Acquired Legionnaires Disease in Croatia: Clinical and Radiographic Evaluation. Infectious Diseases in Clinical Practice. 18(1):23-28.
15. Kučiš, Vlasta; Seljan, Sanja; Klasnić, Ksenija (2009): Evaluation of Electronic Translation Tools Through Quality Parameters. U Stančić, H.; Seljan, S.; Bawden, D.; Lasić-Lazić, J.; Slavić, A. (ur.): The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing (str. 341-351). Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti.
16. Višković, Klaudija; Richman, Ilana; Klasnić, Ksenija; Hernandez, Alexandra; Krolo, Ivan; Rutherford, G.W.; Romih, Vanja; Begovac, Josip (2009): Assessment of ultrasound for use in detecting lipoatrophy in HIV-infected patients taking combination antiretroviral therapy. AIDS Patient Care and STDs, 23(2):79-84.
17. Klasnić, Ksenija (2008): Koprivnica dobila nagradu europskog tjedna mobilnosti (prikaz). Socijalna ekologija, 17(4):421-422.
18. Klasnić, Ksenija; Seljan, Sanja; Stančić, Hrvoje (2008): Quality parameters for the e-learning Omega system. U Luzar-Stiffler, Vesna; Hljuz Dobrić, Vesna; Bekić, Zoran (ur.): Proceedings of the ITI 2008 30th International Conference on Information Technology Interfaces (str. 519-526). Zagreb: Srce - University Computing Centre.