Antonela Konjevod, v. lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
pon. 14-15.30 i sr. 11-12 h
Soba
E-304
Telefon
4092324
E-mail
akonjevo@ffzg.hr

Rođena 1964., studij anglistike i germanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (prof. engleskog i njemačkog jezika i književnosti 1987.) te engleskog i njemačkog jezika i slavistike na sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu, SR Njemačka (1986. do 1988. i 1989. do 1992.) - stipendistica DAAD-a i KAAD-a. Od 1992. do 2000. radila je kao karijerni diplomat u Veleposlanstvu RH u Švicarskoj konfederaciji i Ministarstvu vanjskih poslova, a od 2000. do 2003. kao profesor engleskog i njemačkog jezika na srednjoj školi u Zagrebu. Od 2003. radi kao lektor za njemački jezik na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.