mr.sc. Dinka Krčelić

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail