Davor Krsnik, asist.

Akademski stupanj
Zvanje
asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
Petkom od 8.00 do 9.30
Soba
B005
Telefon
2048/ 6120 048
E-mail
dkrsnik@ffzg.hr

OBRAZOVANJE 2011. završio preddiplomski studij lingvistike i filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. diplomirao lingvistiku i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. upisao Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu PODRUČJA INTERESA I SPECIJALIZACIJE gramatikalizacija iz perspektive konstrukcijske gramatike i kognitivne lingvistike // sustavi kategorizacije u jezicima svijeta // problem subjekta kao sintaktičke i semantičke kategorije // odnos gramatike i semantike kao sučelje jezika, mišljenja i kulture // semiotički pristup mitu i slavenskom paganskom simbolizmu // etimologija i leksikologija AKADEMSKA ZVANJA 2012. asistent na Odsjeku za lingvistiku, Katedra za semiologiju, Katedra za opću lingvistiku, Filozofski Fakultet, Sveučilište u Zagrebu NASTAVNI RAD - »Znakovi u komunikaciji«, izborni/obavezni kolegij (diplomski studij), Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u Zagrebu, zimski semestar, akademske godine 2012./13., 2013./14., 2014./15., 2015./16. - »Povijest lingvističkih teorija«, izborni kolegij (preddiplomski studij), Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u Zagrebu, ljetni semestar, akademske godine 2012./13., 2013./14., 2014./15., 2015./16. - »Uvod u povijest lingvističkih teorija«, obavezni kolegij (ŠPA), Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u Zagrebu, zimski semestar, akademske godine 2012./13., 2013./14., 2014./15., 2015./16. - »Temelji kognitivne lingvistike«, izborni kolegij (preddiplomski studij), Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u Zagrebu, zimski semestar, akademske godine 2014./2015.

PODRUČJA INTERESA I SPECIJALIZACIJE
gramatikalizacija iz perspektive konstrukcijske gramatike i kognitivne lingvistike // sustavi kategorizacije u jezicima svijeta // problem subjekta kao sintaktičke i semantičke kategorije // odnos gramatike i semantike kao sučelje jezika, mišljenja i kulture // semiotički pristup mitu i slavenskom paganskom simbolizmu // etimologija i leksikologija

OBJAVLJENI RADOVI:
Krsnik, D. (2016), Suodnos prijevojnih obrazaca i gramatičkoga vida u hrvatskome jeziku, Rasprave: Časopis instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 42/1, Zagreb.