Maria Vuksanović Kursar, v. lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
petkom 11.00-12.00 h
Soba
B 220
Telefon
E-mail
kursarm@ffzg.hr

Rođena 1973. u Bratislavi. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Komenský u Bratislavi (1997.) slovački jezik i književnost i francuski jezik i književnost. Poslijediplomski doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisala 2006. Doktorandski boravak (jedan semestar) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. A. Komenskoga u Bratislavi (2008.). Ugovorni prevoditelj i tumač Veleposlanstva RH u Slovačkoj Republici od 1993. do 1997. Profesor slovačkoga, francuskoga i hrvatskog jezika u Privatnoj slavenskoj gimnaziji u Bratislavi od 1998. do 2001. Vodila tečajeve i ljetne škole hrvatskog jezika za pripadnike hrvatske manjine u u Slovačkoj Republici od 1995. do 2001. Od 2001. do 2006. lektorica slovačkoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Održavala nastavu iz slovačkih jezičnih vježbi, slovačke kulture i civilizacije i slovačkih prijevodnih vježbi. Od 2003. sudjelovala u projektu Zapadnoslavenski jezici u usporedbi s hrvatskim prof. dr. sc. Dubravke Sesar u okviru kojega je izišao Slovačko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-slovački rječnik s gramatikom. Od 2006. godine viša lektorica slovačkoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, Katedra za slovački jezik i književnost. Održava nastavu iz slovačkih prijevodnih vježbi, slovačke književnosti 20. st., povijesti prevođenja i prijevodne književnosti. Sudjelovala s izlaganjima na više međunarodnih znanstvenih skupova. Prevodi sa slovačkoga na hrvatski i obratno znanstvene i stručne tekstove te beletristiku. Bavi se usmenim prevođenjem (simultano i konsekutivno), surađuje s državnim tijelima i institucijama, prevodi prilikom službenih posjeta. Recenzirala nastavne programe i udžbenike za pripadnike slovačke manjine u RH za MZOS RH. Surađivala s Leksikografskim zavodom Miroslava Krleže u izradi enciklopedijskih natuknica. Autorica ispita iz slovačkoga jezika za sudskoga tumača (razina C2). Sudjeluje u održavanju ispita za sudskoga tumača za slovački jezik. Sudjeluje u održavanju stručnih ispita iz slovačkoga jezika (u sklopu ispita za turističkoga vodiča). Surađuje s hrvatskim i slovačkim kulturnim institucijama. Radovi: Knjige: Slovačko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-slovački rječnik s gramatikom (s Dubravkom Sesar), Školska knjiga, Zagreb 2005., 511 str. Željka Fink Arsovski i sur.: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema (slovački dio, s Márijom Dobríkovom). Knjigra, Zagreb 2006. 439 str. Stručni radovi: a) Stručni članci: Blúdenie dolinou dlhých tieňov. (Anton Marec: V doline dlhých tieňov, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1994), recenzija. U: Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, br. 5, 1996., str. 41. Chorvátčina na Slovanskom gymnáziu v Bratislave. U: Slovensko-chorvátske jazykové a literárne vzťahy. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava 1999. Str. 30-31. Očuvanje identiteta u prijevodu književnog teksta. U: Jezik i identiteti. Zbornik. HDPL, Zagreb – Split 2007. Str. 309-318. Dionýz Ďurišin: Međuknjiževne zajednice i teorija umjetničkoga prijevoda. U: Filološke studije. Filološke studije. 6/2008. Vol. 1. FF Press 2011. Str. 174-183. Dugoočekivani pregled slovačke književnosti postkomunističkoga razdoblja. U: Književna smotra. Godište XL / 2008., broj 148 (2), str.135-137. Slovaci. Književnost. Hrvatska enciklopedija. sv. 10. LZMK. Zagreb 2008. Str. 30-31. Slovaci. Kazalište. Hrvatska enciklopedija. sv. 10. LZMK. Zagreb 2008. Str. 31-32. Bilješka o autoru. U: Pavol Rankov: Dogodilo se prvoga rujna (i ne samo tada). Povijesni roman iz razdoblja 1938.-1968. Disput – Hrvatsko filološko društvo. Biblioteka Književna smotra. Zagreb 2011. Str. 381 – 386. b) Prijevodi: b1) Prijevodi znanstvenih i stručnih tekstova (izbor): Peter Zajac: Švejk kao posuda tuđih priča. U: Kulturni stereotipi. Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima, zbornik. Ur. D. Oraić Tolić i E. Kulcsár Szabó. FF-Press, Zagreb 2006. Str. 213 – 227. Sabrana djela Milana Begovića. Svezak dvadeseti. Knjiga II. Eseji, kritike, polemike, miscelanea, intervjui. Knj. II. Intervjui. Ur. A. Sapunar i T. Maštrović. Naklada Ljevak, HAZU, Zagreb 2006. Prijevod tekstova Milan Begović o sebi i o svom stvaralaštvu i Begović piše memoare i priprema Tolstojev životopis. Str. 345 – 352. Ladislav Čúzy: Peter Jaroš – Između stvarnosti i apsurdnosti. U: Književna revija, br. 3, 2006. Str. 55 – 63. Peter Darovec: Pavel Vilikovský – Eskalator osjećaja. U: Književna revija, br. 3, 2006. Str. 73 – 83. Peter Darovec: Dušan Taragel – Između visokoga i niskoga. U: Književna revija, br. 3, 2006. Str. 145 – 146. Ján Jankovič: Lijepe naše. Spomenica u čast 170. obljetnice Mihanovićeve pjesme Hrvatska domovina – Lijepa naša domovino i 100. obljetnice njezina prvoga prepjeva na slovački. Meridijani, Zagreb 2006. (Biblioteka INA). Prijevod izabranih tekstova. Tekst Prilagodljivost hrvatske poezije objavljen je i u: Osmišljavanja. Zbornik radova u čast 80. rođendana akademika Miroslava Šicela. Priredio: Vinko Brešić. FF Press, Zagreb 2006. Str. 207-217. Ján Jankovič: Adaptabilita poézie hviezdneho obdobia. Prilagodljivost poezije zvjezdanoga razdoblja. Dvojjazyčne / dvojezično. Adaptability of Poetry in the Star Period. With summary in English. Vydavateľstvo Jána Jankoviča, Ústav svetovej literatúry SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. Bratislava 2008. 214. str. Viliam Pokorný: Volám sa, teda som. / Zovem se, dakle jesam. Chorvátsky onomastikón Devínskej Novej Vsi. Hrvatski onomastikon Devinskoga Novog Sela. Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku 2010. Dvojezično izdanje. 133 str. b2) Književni prijevodi (izbor): Rudolf Sloboda: Jesen (sa Z. Stričević-Kovačević), roman. Disput, Zagreb 2004. 233 str. Ján Litvák: Diva. Pripovijetka. Quorum, br. 4, 2004. Str. 186 -189. Peter Jaroš: Tisućljetna pčela. Ulomak iz romana. U: Književna revija, br. 3, 2006. Str. 64-72. Dušan Taragel: Mato Grosso. Pripovijetka. U: Književna revija, br. 3, 2006. Str. 147-160. Pavel Vilikovský: Gospodar uspomena. Pripovijetka. U: Književna revija, br. 3, 2006. Str. 84-100. Pavol Rankov: Dogodilo se prvoga rujna (i ne samo tada). Povijesni roman iz razdoblja 1938.-1968. Disput – Hrvatsko filološko društvo. Biblioteka Književna smotra. Zagreb 2011. 380 str.