dr.sc. Vjeran Kursar, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
utorak 11.30 - 13 sati; srijeda 11 - 12.30 sati
Soba
C 117
Telefon
(01) 61 20 157
E-mail
vkursar@ffzg.hr

Dr. sc. Vjeran Kursar rođen je 8. travnja 1975. u Zagrebu, gdje završava osnovnu i srednju školu. 2003. godine završio je studij povijesti i turkologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 2007. godine na Sveučilištu Bilkent u Ankari (Turska), gdje je pohađao poslijediplomski studij “Osmanska povijest” (“Ottoman History”). 2008. godine upisao je doktorski studij “Hrvatska povijest” na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 23. prosinca 2010. godine obranio je doktorski rad pod naslovom „Nemuslimani i funkcioniranje predmodernoga multikonfesionalnoga društva u osmanskoj Bosni (1463. – oko 1750.).“ 2004. godine zapošljava se kao znanstveni novak na Hrvatskom institutu za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Baranje i Srijema u Slavonskom Brodu na znanstveno-istraživačkom projektu „Slavonija i Srijem u doba osmanske vlasti.“ Od lipnja 2004. zaposlen je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu „Etnički i kulturni identiteti u Hrvatskoj i izgradnja hrvatske nacije“ (voditelj prof. dr. Petar Korunić). Od siječnja 2007. do 2013. radi na projektu „Turski izvori za demografsku sliku hrvatskog prostora i okruženja (16.-18.st.)“ (voditelj prof. dr. Nenad Moačanin). Od 2014. surađuje na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Evliya Chelebi and Croats. New Perspectives“ (voditelj prof. dr. Nenad Moačanin). 1. siječnja 2011. postaje viši asistent, a 7. studenog 2012. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znaonosti – polje povijest. Područja njegovog znanstvenog interesa su pravna, kulturna i vjerska povijest Osmanskog Carstva (15-18. st.), šerijatsko pravo, islamske studije i etno-konfesionalni odnosi na Balkanu u ranom novom vijeku. Učestvuje u održavanju nastave na katedri za Hrvatsku povijest Odsjeka za povijest (preddiplomski studij) i Katedri za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku (diplomski studij). Objavio je devet znanstvenih i dva stručna članaka na teme iz hrvatske i osmanske povijesti u domaćim i stranim publikacijma. Učestvovao je u radu 20 znanstvenih konferencija i skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Član je izvršnog odbora „International Association of Social and Economic History of the Ottoman Empire“ (IAOSEH), te član „International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies“ (CIÉPO) i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ). U više navrata surađivao je kao scenarist i znanstveni suradnik na dokumentarnim filmovima u produkciji Hrvatske televizije. Povremeno prevodi sa turskog jezika.

Sudjelovanje u radu znanstvenih projekata:
● "Slavonija i Srijem u doba osmanske vlasti" - Hrvatskom institutu za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Baranje i Srijema u Slavonskom Brodu na znanstveno-istraživačkom projektu
● "Etnički i kulturni identiteti u Hrvatskoj i izgradnja hrvatske nacije", voditelj: prof. dr. Petar Korunić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (znanstveni novak, lipanj 2004. – prosinac 2006.).
● "Turski izvori za demografsku sliku hrvatskog prostora i okruženja (16.-18.st.)", voditelj: prof. dr. Nenad Moačanin, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (znanstveni novak, siječanj 2007. – prosinac 2013.)
● "Evliya Chelebi and Croats. New Perspectives," voditelj: prof. dr. Nenad Moačanin, Hrvatska zaklada za znanost (suradnik, od 2014.)

Znanstveni skupovi:
● "Delimiting the Faithful: Confessional Boundaries of the Muslim Community as prescribed in the Fetvâs of the Ottoman Şeyhülislâms (16th-18th Centuries)" – Međunarodna konferencija ‘Conversion to Islam and Islamization in the Early Ottoman Balkans’– Sarajevo, 5.-7. lipnja 2008.
● "Some Remarks on the Organization of Ottoman Society in the Early Modern Period: The Question of ‘Legal Dualism’ and Societal Structures" – Međunarodna konferencija CIÉPO 18 - International Committee for Ottoman and Pre-Ottoman Studies, 18th Congress, Zagreb, 25.-30. kolovoza 2008.
● "Nemuslimani Osmanskog Carstva i pitanje autoriteta vjerskih struktura s osvrtom na teoriju ‘milletskog uređenja’ (15.-18. stoljeće)" – III. kongres hrvatskih povjesničara, HNOPZ, Split-Supetar, 1.-5. listopada 2008.
● "Non-Muslim Communal Divisions and Identities in the Early Modern Ottoman Balkans and the Millet System Theory" – Međunarodna konferencija ‘Power and Influence in Southeastern Europe, 16th-19th centuries,’ Sofija, Bugarska, 8.-10. listopada 2010.
● "The Question of the Ragusan Chapel in Edirne" – Međunarodna konferencija ‘Edirne in the Archival Resources of the Balkan Countries / Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne,’ Edirne, Turska, 21.-23. listopada 2010.
● "Bosanski franjevci i njihovi predstavnici pred osmanskim vlastima od ahdname do kupnje crkve Sv. Jurja na Galati u Istanbulu" – Međunarodna konferencija povodom 60. godišnjice Orijentalnog institute u Sarajevu – 'Kulturno-historijski tokovi u Bosni 15.-19. stoljeća', Sarajevo, 1.-2. studenog 2010.
● "The Zellich Print House: European Immigrants and Technology Transfer in the 19th-Century Ottoman Empire" – 20th CIÉPO Symposium. New Trends in Ottoman Studies. International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies. Rethymno, Kreta, Grčka. 27. lipnja – 1. srpnja 2012.
● "Vjerske slobode Dubrovčana u Osmanskom Carstvu: primjer crkve u Jedrenu" – 4. kongres hrvatskih povjesničara, HNOPZ, Zagreb, 1.-5. listopada 2012.
● "How to Raise a Church? The Franciscan Strategies Concerning Renewal of Catholic Churches and Monasteries in Ottoman Bosnia" – 13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Alcalá de Henares, Španjolska 1.-5. listopada 2013.
● "Ottoman Incursions in the Adriatic Sea and Their Reflections in Culture and Architecture of Dalmatia (15th -17th Centuries): Examples of Šibenik and Hvar" – 2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu / 2nd International Symposium of Turgut Reis and Turkish Maritime History, Turgutreis – Bodrum, Turska, 1.-4. studeni 2013.
● "Rat i mir na šibensko-zadarskom području u drugoj polovici 16. stoljeća i politika osmanske Porte" – znanstveni skup Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti, Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Općina Pakoštane, Biograd, 25. travnja 2014.
● "Bosnian Franciscans and Istanbul" – međunarodna konferencija Osmanlı İstanbulu / Ottoman Istanbul II, 29 Mayıs University, Istanbul, 27.-29. svibnja 2014.
● "Ottoman istimâlet policy and some peculiarities of the position of non-Muslims in Bosnia" - međunarodna konferencija CIÉPO 21 - 21th Symposium of the Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies, Budimpešta, Mađarska, 7. do 11. listopada 2014.
● "A Dalmatian Levantine Success Story: The 'Zellich' Print House in Galata, Constantinople" - međunarodna konferencija 'The Levantines: Commerce and Diplomacy', Istanbul, Turska, 3. do 5. studenog 2014.

Pozvana predavanja i predsjedavanja panela na skupovima
● „Iseljenici iz hrvatskih zemalja u osmanskoj prijestolnici u 'najdužem vijeku' Carstva. Previđeno naslijeđe,“ – okrugli stol „Nedjelja osmanskog nasleđa“, Filozofski fakultet, Beograd, 7.-11. studeni 2011.
● „Pravo u Osmanskom Carstvu“ – okrugli stol „Pravni sustavi, institucije i prakse u ranom novom vijeku,“ poslijediplomski doktorski studij ranoga novog vijeka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 21. siječnja 2012.
● Predsjedajući panela „Operas and Operettas as Cultural Exchange“ – 20th CIÉPO Symposium. New Trends in Ottoman Studies. International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies. Rethymno, Kreta, Grčka, 1. srpnja 2012.
● „Neke osobitosti položaja nemuslimana na osmanskoj granici“ – Okrugli stol: „Bihaćko iskustvo granice,“ u sklopu terenske nastave „Grad na tromeđi: Karlovac, Bihać, Zadar – iskustva granice (cca. 1500. – cca. 1900.)“ – organizatori: Odsjek za povijest, Znanstveni projekt Triplex Confinium, Humboldt-Universität zu Berlin, Phil. Fakultät I, Institut für Geschischtswiss., Geschichte Südosteuropas i Zentrum Marc Bloch, Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa – 23. – 28. rujna 2013., Bihać, 25. rujna 2013.
● „Building a Church in the Sultan’s Domain: Franciscan Ways of Renewal of Churches in Ottoman Bosnia“ – pozvano predavanje, International University of Sarajevo, Sarajevo, 20. veljače 2014.
● „On Ragusan residence and chapel in Edirne“ – Captivating Edirne Workshop, Freie Universität Berlin & Zentrum Moderner Orient, Berlin, 10.-12. travnja 2014.
● „Bosnian Franciscans in Late Ottoman Istanbul“ – Berliner Forschungskolloquium Südosteuropa, Humboldt Universität zu Berlin, Berlin, 6. lipnja 2014.

Organizacijski odbori znanstvenih konferencija i kongresa:
● Međunarodna konferencija CIÉPO 18 - International Committee for Ottoman and Pre-Ottoman Studies, 18th Congress, Zagreb, 25.-30. kolovoz 2008.
● III. kongres hrvatskih povjesničara, Split – Supetar, 1. – 5. listopada 2008., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Članstva u strukovnim društvima/udrugama:
● Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ)
● International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIÉPO)
● International Association of Social and Economic History of the Ottoman Empire (IAOSEH) – član izvršnog odbora

Bibliografija:

Disertacija
Nemuslimani i funkcioniranje predmodernoga multikonfesionalnoga društva u osmanskoj Bosni (1463. – oko 1750.), (Zagreb: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2010)

Članci i rasprave
● „Srednjovjekovne percepcije islama,“ Povijesni prilozi 22 (2003), str. 133-148
● „Anti-muslimanski karakter protuturskih govora,“ Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 34-36 (2004), str. 29-46
● „Nikola Lašvanin,“ u: Cemal Kafadar, Hakan Karateke i Cornell Fleischer, ur., Historians of the Ottoman Empire, (2006), online izdanje: https://ottomanhistorians.uchicago.edu/en/historian/nikola-lasvanin
https://ottomanhistorians.uchicago.edu/sites/ottomanhistorians.uchicago.edu/files/lasvanin_en.pdf
● „‘Narod Knjige’ (ahl al-kitâb): Kršćani i Židovi u svijetu klasičnog islama,“ Bosna Franciscana 17, 31 (2009), str. 61-102
● „Some Remarks on the Organization of Ottoman Society in the Early Modern Period: The Question of ‘Legal Dualism’ and Societal Structures,“ u: Ekrem Čaušević, Nenad Moačanin i Vjeran Kursar, ur., Perspectives on Ottoman Studies. Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the University of Zagreb 2008 (Berlin: LIT Verlag, 2010), str. 837-856
● „Bosanski franjevci i njihovi predstavnici na osmanskoj Porti,“ Prilozi za orijentalnu filologiju, 60 (2011), str. 371-408
● „Hrvati u Istanbulu,“ Behar 21, 108 (2012), str. 39-45
● „Non-Muslim Communal Divisions and Identities in the Early Modern Ottoman Balkans and the Millet System Theory,“ u: Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva, ur., Power and Influence in South-Eastern Europe, 16-19th century (Berlin: LIT Verlag, 2013), str. 97-108
● „Bosna i Hercegovina,“ u: Lovorka Čoralić, ur., U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću (Zagreb : Matica Hrvatska, 2013.), str. 389-401
● „Being an Ottoman Vlach. On Vlach Identity(ies), Role and Status in Western Parts of the Ottoman Balkans (15th-18th Centuries),“ OTAM. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi / Journal of the Center for Ottoman Studies - Ankara University, 34 (2013), 115-161
● „Hrvati u gradu na Bosporu. Hrvatsko iseljeništvo u osmanskoj prijestolnici Istanbulu u dugom 19. stoljeću,“ Hrvatska revija, 13, 4 (2013), str. 42-49; dostupno online: < http://www.matica.hr/hr/399/Hrvati%20u%20gradu%20na%20Bosporu/>

Uredništvo u knjigama
● Ekrem Čaušević, Nenad Moačanin i Vjeran Kursar, ur., Perspectives on Ottoman Studies. Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the University of Zagreb 2008 (Berlin: LIT Verlag, 2010). 1040 str., ISBN: 978-3-643-10851-7
● Ekrem Čaušević, Nenad Moačanin i Vjeran Kursar, ur., Osmanlı Sanatı, Mimarisi Ve Edebiyatına Bakış. 18. CIEPO (Uluslararası Osmanlı Öncesi Ve Osmanlı Çalışmaları Komisyonu) Sempozyumu (25-30 Ağustos 2008, Zagrep, Zagrep Üniversitesi Felsefe Fakültesi) Bildirileri, (Edirne: Trakya Universitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayını, 2011). 216 str., ISBN: 78-975-374-143-9

Prikazi i izvještaji
● „Autobiografija Osman-Age Temišvarskog,“ Povijest u nastavi 2 (6), 3 (2005), str. 192-197
● „Izvještaj sa 18. kongresa Međunarodnog odbora za predosmanske i osmanske studije CIEPO-18 (International comittee od Pre-Ottoman and Ottoman studies) 25.-30. kolovoz 2008., Zagreb,“ Ekonomska i ekohistorija, sv. 7 br. 1 (2011), str. 175-178