dr.sc. Barbara Kušević, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
srijedom od 20 sati do 21 sata; petkom od 17 do 18
Soba
C-225
Telefon
E-mail
bkusevic@ffzg.hr

Barbara Kušević rođena je 21. siječnja 1984. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završila je u Savskome Marofu, a gimnaziju u Zagrebu, gdje 2002. godine na Filozofskome fakultetu upisuje studij pedagogije i hrvatskoga jezika i književnosti. Diplomirala je 2007. godine s diplomskim radom naslova Kako djeca doživljavaju kažnjavanje u obitelji?. Po završetku studija zapošljava se na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja na projektu voditeljice prof. dr. sc. Dubravke Maleš, Nove paradigme ranog odgoja, na kojemu je i trenutno zaposlena, te upisuje Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije. Osim u projektnim aktivnostima, sudjeluje u izvođenju nastave na različitim kolegijima na preddiplomskome i diplomskome studiju pedagogije. Osobito područje interesa predstavlja joj obiteljska pedagogija. Do sada je objavila dva poglavlja u knjizi, desetak znanstvenih i isto toliko stručnih radova te sudjelovala na nekoliko znanstvenih konferencija održanih u zemlji i inozemstvu. Bila je članicom organizacijskoga odbora međunarodne stručno-znanstvene konferencije Igra u ranom djetinjstvu koja se u svibnju 2013. godine održavala u Zagrebu, a s ciljem znanstvenoga usavršavanja sudjelovala je u modulima Pestalozzi programa Vijeća Europe održanima u Grazu, Parizu, Strasbourgu i Nikoziji.

Znanstveno-istraživački interesi Barbare Kušević odnose se na područje opće i obiteljske pedagogije. U svom cjelokupnom znanstvenom radu bavi se problematikom roditeljstva u suvremenome društvu i načina na koji se izazovi suvremenoga trenutka življenja reflektiraju na pedagoški odnos roditelja i djeteta. Fenomen roditeljstva nastoji promatrati iz različitih teorijskih perspektiva (feminističke, konstruktivističke i dr.), povezujući na taj način interes za obiteljsku pedagogiju s interesom za teorijsko utemeljenje pedagogije kao znanosti.