dr.sc. Ivana Latković, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
utorak, 14:00 - 15:30
Soba
B-209
Telefon
01/4092-109
E-mail
ilatkovi@ffzg.hr

Ivana Latković (1978, Zagreb) diplomirala je 2005. godine na Odsjeku za komparativnu književnost i Odsjeku za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu. Iste godine zaposlena je kao asistentica na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti gdje održava nastavu iz slovenske književnosti (uvodne kolegije i kolegije iz suvremene slovenske književnosti). 2006. godine upisala je Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2011. godine na temu “Reprezentacijske prakse prošlosti u suvremenom slovenskom romanu” pod mentorstvom prof. dr. Zvonka Kovača. U nekoliko je navrata boravila na semestralnim stipendijama u Ljubljani te kraćim studijskim boravcima u Mariboru. Bila je suradnica na trima znanstvenim projektima: Interkulturna povijest književnosti (voditelj: dr. sc. Zvonko Kovač.), Hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice (voditelj: dr. sc. Anita Peti-Stantić), Hrvatska i slovenska književnost kao susjedne književnosti (voditelj: dr. sc. Zvonko Kovač). Od 2006. godine sudjelovala je na više znanstvenih skupova u Hrvatskoj i u inozemstvu.