dr.sc. Stela Letica Krevelj

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
srijedom 9.30-11
Soba
B009
Telefon
01490052
E-mail
sletica2@ffzg.hr