Aida Liha, asist.

Akademski stupanj
Zvanje
asistent
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail