dr.sc. Ajana Löw, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
pon 13-14 h, sri 10-11 h
Soba
C-315
Telefon
01 6002 346
E-mail
ajana.low@ffzg.hr

Rođena je 1986. u Zagrebu, gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu je 2009. diplomirala, a 2014. doktorirala u području socijalne psihologije. Iste godine izabrana je u zvanje višeg asistenta, a u lipnju 2015. u zvanje znanstvenog suradnika. Od 2009. je zaposlena na Odsjeku za psihologiju, u okviru projekta Prilagodba pojedinca i zajednice u vrijeme društvene tranzicije, voditelja prof. Deana Ajdukovića. Bila je suradnica na FP7 projektu Operationalising Psychosocial Support in Crisis, koji se bavio psihološkim i društvenim posljedicama kriznih događaja, na projektu u suradnji sa University of Notre Dame (SAD), koji se bavio odnosom socio-političkog društvenog sukoba i socio-emocionalnog razvoja djece i adolescenata. Trenutno je suradnica na projektu Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) Građanska kompetencija, predrasude i diskriminacija kod učenika srednjih škola. Objavila je osam znanstvenih radova i podnijela preko dvadeset priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. U koautorstvu je objavila znanstvenu knjigu i stručni priručnik. Suurednica je znanstvene knjige. Sudjelovala je u organizaciji nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija. Dobitnica je Rektorove nagrade (2009). Educirala se iz linearnog strukturalnog modeliranja, provođenja meta-analize i obrade kvalitativnih podataka te je pohađala ljetnu školu Europskog udruženja za socijalnu psihologiju. Članica je International Society of Political Psychology, European Society for Traumatic Stress Studies, Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog društva za kognitivno-bihevioralnu terapiju.

Glavno područje interesa su socijalna psihologija i politička psihologija. Zanimaju je kognitivni, emocionalni i motivacijski mehanizmi formiranja i promjene društvenih i političkih stavova. Posebno je zanima koncept percipirane prijetnje te uloga socijalnih normi i medija u formiranju javnog mnijenja. Uz to, bavi se i područjem interpersonalnih procesa, poglavito temom nasilja u partnerskim odnosima.