dr.sc. Krunoslav Lučić, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
srijedom, 17.15 - 19.15
Soba
B-216
Telefon
01/6120116
E-mail
klucic@ffzg.hr

Krunoslav Lučić (Zagreb, 1981) diplomirao je dvopredmetni studij komparativne književnosti i filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2008. godine na Odsjeku za komparativnu književnost (pri Katedri za filmologiju) obranio diplomski rad s filmološkom temom Semiotički aspekti klasične teorije filma: problemi filmskog značenja i reprezentacije zbilje (mentor dr. sc. Nikica Gilić). Tijekom studija bio je stipendist Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, demonstrator na Odsjeku za komparativnu književnost, glavni urednik časopisa Čemu Udruženja studenata filozofije, član uredništva časopisa K. za književnost, književnu i kulturalnu teoriju, dobitnik Nagrade za izvrsnost u studiju i Rektorove nagrade, sudjelovao na simpozijima u Zagrebu, Rijeci, Dubrovniku i Novom Sadu te objavljivao tekstove u časopisima Hrvatski filmski ljetopis, Arti musices, Iluzija, K., Diskrepancija. Također je radio kao suradnik za film u Općoj i nacionalnoj enciklopediji u 20 knjiga te je bio tajnik uredništva zbornika 3-2-1, KRENI!: zbornik radova u povodu 70. rođendana Ante Peterlića (uredio Nikica Gilić, Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost, 2006). Od 2008. godine student je Poslijediplomskog doktorskog studija književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, suradnik na znanstvenom projektu Stilistički opis hrvatske filmske baštine (voditelj dr. sc. Nikica Gilić) te je zaposlen kao znanstveni novak u suradničkom zvanju poslijedoktoranda na Odsjeku za komparativnu književnost (Katedra za filmologiju) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje filmološke kolegije. 2014. na istom je fakultetu obranio doktorski rad iz filmologije pod naslovom "Suvremena teorija filmskoga stila i stilistički opis hrvatskoga dugometražnoga igranoga filma nakon Drugoga svjetskoga rata". Sudjelovao na više međunarodnih znanstvenih skupova (Komparativna povijest hrvatske književnosti: Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi, Split, 1. – 2. listopada 2009.; Komparativna povijest hrvatske književnosti: Poetika i politika kulture nakon 1910. godine, Split, 30. rujna – 1. listopada 2010.; Kind und Jugendlicher in der Literatur und im Film Bosnien, Kroatiens und Serbiens, Graz, 29. – 30. lipnja 2011.; 60. godina Festivala igranog filma u Puli i hrvatski film, Zagreb, 19. siječnja 2013.; Facing the Present: Transition in Post-Yugoslavia – the Artists' View, Graz, 20. – 22. ožujka 2013.; European Conference on Children's Film: Spotlight on Children's Film Research, Erfurt, 18. lipnja 2014.).