Marko Majerović, lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
Petak, 11.15 - 12.15
Soba
B-012
Telefon
6120055
E-mail
markomajerovic@gmail.com

rođen 1979. u Zagrebu 1998. završio Petu gimnaziju u Zagrebu 2007. diplomirao povijest i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od listopada 2001. stalan vanjski suradnik prevoditelj na Hrvatskoj Radio-Televiziji od ožujka 2009. vanjski suradnik lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu (kolegiji CEL1, CEL2, CEL3) Radovi: prijevodi knjiga Fitzgerald, Martin: Woody Allen, Profil, 2004., 183 str. (Woody Allen, Pocket Essentials, 2001) Castleden, Rodney: Kronologija svjetske povijesti – pregled po razdobljima, Extrade, Rijeka, 2004., 251 str. (The History of World Events – A Time Chronicle Through the Ages, 2003) Wandycz, Piotr S.: Cijena slobode – Povijest Srednjoistočne Europe od srednjeg vijeka do danas, Srednja Europa, Zagreb, 2004., 415 str. (The Price of Freedom – A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present, 2001) Sheridan, Sara: Tajna pustinje, Znanje, Zagreb, 2011., 363 str. (Secret of the Sands, 2010) Dray, Stephanie: Lotos s Nila, Znanje, Zagreb, 2012., 321 str. (Lily of the Nile, 2011) Judith Merkle Riley: Kristalna kugla, Znanje, Zagreb, 2013., 485 str. (The Oracle Glass, 1994) Matijević-Sokol, Mirjana: Studia medievalia diplomatica – rasprave i prinosi iz hrvatske diplomatike (zbirka radova prof. Matijević-Sokol; FF press, u tisku; prijevod sažetaka na engleski jezik i lektura tekstova na engleskom jeziku) znanstveni rad Bašić, Ivana; Majerović, Marko; “It happened”, rather than “it was happening” – problems in conceptualizing the core meanings of the progressive aspect in English / U: uredili Anita Peti-Stantić, Mateusz-Milan Stanojević (ur.). Jezik kao informacija: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog od 11. do 13. svibnja 2012. u Zagrebu. Zagreb: Srednja Europa i HDPL, 2013; Kategorija – vrsta rada: Znanstveni Prevoditeljska djelatnost: knjige (vidi gore pod radovi) više od dvije stotine igranih i dokumentarnih filmova i serija te televizijski prilozi i radni materijal za proizvodnju programa Hrvatske Radio-Televizije sudjelovanje na projektima (u svojstvu prevoditelja) Univerzum uma (2007.), Povijest Dubrovnika – Robin Harris (2009.), Zvjezdani glasnik – Galileo Galilei (2009.), Hrvatski kraljevi (2011.) i U potrazi za Markom Polom (2013.) (dokumentarni filmovi i serije u produkciji HRT-a) prijevod igranog filma redatelja Davora Žmegača Zabranjeno smijanje (2012.) na engleski jezik, (snimljen prema kazališnom predlošku Mire Gavrana u produkciji HRT-a) Sudjelovanje na konferencijama: međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku u Zagrebu “Jezik kao informacija” (11. do 13. svibnja 2012.) – izlagač (s Ivanom Bašić), izvorni znanstveni rad (vidi gore pod Radovi) Congress of the Humanities and Social Sciences, Canada, 2013; host – University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada: prezentiran rad u suautorstvu s Anđelom Starčevićem (izlagač A. Starčević): Anđel Starčević (University of Alberta) and Marko Majerović (University of Zagreb), “Conditional Sentences and Advanced Croatian ESL Learners: The ‘Structural Straitjacket’ or L1 Interference Issue? http://www.ualberta.ca/~csp/cas/pdfs/CAS_program_2013_final_28May.pdf Ostalo: član Društva hrvatskih audiovizualnih prevoditelja civilna služba u Udruzi Krila – terapijsko jahanje (svibanj 2006. – siječanj 2007.) volonter u Udruzi Krila – terapijsko jahanje (2007. – 2010.) volonter u Udruzi za terapijsko i rekreacijsko jahanje Pegasus – Šibenik (2010. – 2013.) suosnivač i tajnik Udruge Arion – terapijsko-rekreacijskog centra (od 2013.) volonter u Utočištu za medvjede Kuterevo (2014.)