dr.sc. Ivan Majić

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
mentor
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
čet 15.30-17.00
Soba
B-209
Telefon
+385(0)4092109
E-mail
imajic@ffzg.hr

Ivan Majić je rođen 1981. u Splitu. Godine 2005. diplomira na studiju Kroatistike i Slavistike na istom fakultetu s temom iz suvremene slovenske drame, a 2011. obranio je doktorsku disertaciju Sjećanje i pripovijedanje – interkulturna konstelacija opusa Meše Selimovića pod mentorstvom dr.sc. Zvonka Kovača. Uz održavanje seminara iz bosanskohercegovačke i opće južnoslavenske književnosti, znanstvene radove, prikaze i recenzije objavljuje u domaćim i stranim časopisima. Sudjelovao je na tridesetak međunarodnih znanstvenih skupova, a održao je i gostujuća predavanja na sveučilištima u Grazu, Giessenu, Hamburgu, Klagenfurtu, Zürichu, Jeni, na Sveučilištu Washington u SAD-u, Humboldtovom sveučilištu u Berlinu na kojem u sklopu Erasmus nastavničke razmjene u zimskom semestru ak. godine 2011/2012. održava seminar „Writing Exile: Displacement in Contemporary South-Slavic Literature“. U razdoblju od 2012. do 2014. stipendist je Njemačkog istraživačkog udruženja (DFG) radeći na poslijedoktorskom projektu „Literary Homelessness: Identity Between Memory and Migration in post-Yugoslav Writers“ unutar istraživačke platforme „Kulturelle Orientirungen und gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in Südosteuropa“ na Friedrich-Schiller Sveučilištu u Jeni, Njemačka. Na istom fakultetu unutar Instituta za slavistiku u zimskom semestru 2013/2014. održava nastavu iz kolegija „Postjugoslawische Migrantenliteratur“. Njegov znanstveni interes obuhvaća teme iz suvremene južnoslavističke književno-kulturne problematike, post/ex-jugoslavenske književnosti, bosanskohercegovačke književnosti, kao i šira pitanja suvremene književne i kulturne teorije s naglaskom na problemima teorijske psihoanalize.