dr.sc. Sandra Mardešić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
utorkom 13-14h
Soba
F 332
Telefon
4092-314
E-mail
smardesi@ffzg.hr

Sandra Mardešić diplomirala je 2003. godine na Odsjeku za talijanistiku i na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2003. - 2005. radi kao nastavnik talijanskog jezika u nekoliko škola stranih jezika i drži tečajeve općeg i poslovnog jezika. Aktivno surađuje s Talijanskim institutom u Zagrebu i drugim institucijama kao prevoditelj i sudski tumač. Od listopada 2005. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i održava vježbe iz kolegija Metodika nastave talijanskog jezika (Studentska praksa 1), predavanja i seminare iz kolegija: Proces usvajanja drugog jezika, Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije i Glotodidaktika. Bavi se istraživanjima iz područja primijenjene lingvistike i glotodidaktike, a 2006. godine je upisala poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike u sklopu kojeg je izradila i 2011. obranila svoju doktorski disertaciju pod naslovom Uloga refleksivnoga pristupa u inicijalnom obrazovanju nastavnika stranih jezika. Odlukom Matičnog povjerenstva za područje humanističkih znanosti od 1. srpnja 2013. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija.

Izvorni znanstveni radovi

Letica, Stela; Mardešić, Sandra. (2007.) Cross-linguistic Influences in L2 and L3 Oral Production u: University of Pecs Round Table (UPRT 2007) Empirical studies in English applied linguistics; Horvat, J. Nikolov M. (ur.).
Pecs, str. 307-318 ; http://mek.oszk.hu/07500/07557/07557.pdf


Mardešić Sandra; Županović Nada. (2008.) Kinship terms in Croatian and Italian - an example of different articulation of reality u: Primenjena lingvistika danas Izabrani radovi sa 2.kongresa Društva za primenjenu lingvistiku Srbije, Filološki fakultet,str. 184-194

Mihaljević Djigunović, Jelena; Mardešić, Sandra (2009.) Kompetencije nastavnika stranih jezika između politike i stvarnosti u Jezična politika i jezična stvarnost Jagoda Granić (ur.). Zagreb : HDPL, str. 318-327.

Mardešić, S. (2010). Bisogna imparare l'italiano alla scuola dell'obbligo? Motivazione e atteggiamenti degli studenti riguardo allo studio dell'italiano in contesti diversi u: Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una società in trasformazione, Šuran, F. Olujić Deghenghi, E. i Scotti Jurić, R. (ur.) Pula: Edizione DSLI, str. 83 – 90


Mardešić, Sandra (2010.) L'apprendimento dell’italiano nelle scuole dell'obbligo croate. La motivazione e gli atteggiamenti degli studenti riguardo allo studio dell’italiano a Zagabria e in Istria, in due diversi contesti geolinguistici e culturali. u: Itals, Didattica e Linguistica dell’italiano come lingua straniera,VIII, 23 Balboni, P., Santipolo, M. (ur) Perugia, Guerra edizioni. str. 35-54

Mardešić, Sandra(2012.) Experiences in implementing European Language Portfolio (ELP) with Italian Foreign Language (FL) pupils in primary school: A teacher's perspective u: (2012.) Introduire le protfolio Européen des langues dans des classes Croates et Françaises de langues étrangères. De l'usage de la langue à la conscience linguistique = Introducing the European language portfolio in Croatian and French foreign language classroom. From language use to language awareness. Vrhovac, Y. (ur.) Zagreb, FF press; str.223-232

Sandra Mardešić, Sanja Vičević Linguistic and Teaching Competence in FL Classroom (2012.) u Mihaljević Djigunović, J., Medved Krajnović, M. (ur.).University of Zagreb Round Table (UZRT 2012: Empirical studies in English applied linguistics. Zagreb; FF Press; str. 193- 200 (http://books.google.hr/books/about/Uzrt_2012.html?id=VnR3DZsHG6UC)
Damiani Einwalter, Ingrid., Mardešić Sandra. (2008). Studentsko vrednovanje nastavnih programa u provedbi reforme sveučilišta: primjedbe i prijedlozi u primjeni "Bolonjskog procesa". u Evaluacija u nastavi jezika i književnosti, Vučo, J. (ur.) Nikšić: Filozofski fakultet, str. 85 - 191
Tarita Štokovac; Sandra Mardešić. (2010.) Jezik udžbenika: prisutnost sociolingvističkih i pragmatičkih elemenata u: Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu. / Brdar, Mario i sur. (ur) ; Zagreb - Osijek : HDPL ; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, str. 219-231.


Sudjelovanja na skupovima:

- Jezik udžbenika: prisutnost sociolingvističkih i pragmatičkih elemenata; Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu XIII međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku; Osijek, Hrvatska, 21-23.05.2009.

- Kinship terms in Croatian and Italian - an example of different articulation of reality, Primenjena lingvistika danas - kongres Jugoslovenskog društva za primenjenu lingvistiku, Beograd, Srbija, 28.-30.09.2006.

- Bisogna imparare l'italiano alla scuola dell'obbligo? Motivazione e atteggiamenti degli studenti riguardo allo studio dell’italiano in contesti diversi, Trideset godina studija na talijanskom jeziku:prošlost, sadašnjost i budućnost", Pula, Hrvatska, 18 -19.09. 2008.

- Cross-linguistic Influences in L2 and L3 Oral Production; University of Pecs Round Table 2007, Empirical studies in English applied linguistics, Pečuh, Mađarska, 22.06.2007.

- Studentsko vrednovanje nastavnih programa u provedbi reforme sveučilišta: primjedbe i prijedlozi u primjeni „Bolonjskog procesa“; Evaluacija u nastavi jezika i književnosti, Nikšić, Crna Gora, 4.-5.10.2007.

- Kompetencije nastavnika stranih jezika između politike i stvarnosti, Jezična politika i jezična stvarnost XI međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Split, Hrvatska, 24.- 26.5. 2007.

- Linguistic and Teaching Competence in FL Classroom , University of Zagreb Round Table conference - Empirical Research in English Applied Linguistics, Zagreb, Hrvatska, 15.06. 2012.

- Development of the Intercultural Competence in the Initial Foreign Language Teacher Education, Intercultural Linguistic Competence and Foreign / Second Language Immersive Environments, International Burch University, Sarajevo, BiH, 4-6, 05. 2012.

- EPOSTL in the Initial Teacher Education of Croatian Students, The European Portfolio for Student Teachers of Languages: Experiences and Perspectives, Graz, Austrija, 6-7.07.2012.

- Razvoj nastavničkih kompetencija u inicijalnom obrazovanju studenata stranih jezika, 1. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI “Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive”, Zagreb, Hrvatska, 25.- 26. 10. 2012.

- Linguaggio settoriale - uso dell'italiano nel settore turistico in Croazia Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr.sc. Žarka Muljačića (1922. – 2009.) Hrvatska, Zagreb, 15 - 17. 11. 2012