dr.sc. Dušan Marinković, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
ponedjeljak 10.00 - 11.00
Soba
B 219
Telefon
6120 117
E-mail
dmarinko@ffzg.hr

Dr. sc. Dušan Marinković rođen je 14. 08. 1949. u Novom Mestu (Republika Slovenija). Jeseni 1975. izabran je za asistenta pri Katedri za srpsku književnost Odsjeka za jugoslavenske jezike i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a u zvanje znanstvenog asistenta promaknut je u lipnju 1979. godine. Ak. god. 1988./89. i 1989./90. djelovao je kao lektor hrvatskoga ili srpskog jezika i književnosti na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Kölnu. Doktorat znanosti s temom Poetika Stankovićeve proze postigao je ožujka 1989. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je u svibnju 1990. U zvanje izvanrednog profesora biran je 2002. i u redovnog profesora 2007. godine. Višekratno je sudjelovao u radu stručnih i upravljačkih tijela Fakulteta. Od 1994./95. godine predstojnik je Katedre za srpsku i crnogorsku književnost. U dva je mandata bio pročelnik Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti. Predavao na domaćim i inozemnim postdiplomskim i doktorskim studijima. Pod njegovim je mentorstvom napisano i obranjeno nekoliko doktorata i magisterija i preko četrdesetak diplomskih radnji. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama i simpozijima. Kao gostujući profesor u više navrata držao diplomsku i postdiplomsku nastavu na nekoliko univerziteta, a kao gost predavač bio pozivan na brojne slavistike. U više navrata predavao stranim studentima slavistike i vodio nastavu na ljetnim školama. Organizirao je nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih simpozija i okruglih stolova. Od 2013. godine voditelj je trogodišnjeg znanstvenog projekta "Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji/regionalnom kontekstu (aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga)" koji je odobrila i podržala Hrvatska zaklada za znanost.

2013/14/15 - Voditelj znanstvenog projekta "Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji/regionalnom kontekstu (aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga)" pri Hrvatskoj zakladi za znanost