dr.sc. Jelena Marohnić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
http://www.ffzg.unizg.hr/pov/pov2/konzultacije.php
Soba
C-015
Telefon
01/409-2191
E-mail
jmarohni@ffzg.hr

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=277645