Ivana Maslač, v. lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
ponedjeljak 11.00-12.00
Soba
B-207
Telefon
6120 107
E-mail
imaslac@ffzg.hr

Rođena je 1978. u Zagrebu. Studij poljskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti završila je 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2006. počela je raditi kao vanjski suradnik na Katedri za poljski jezik i književnost, a od 2008. godine zaposlena je kao lektor poljskog jezika. 2014. godine izabrana je u zvanje višeg lektora. Vodi kolegije Poljske jezične vježbe III, Poljske jezične vježbe IV te izborni kolegij za studente drugih studijskih grupa Poljski jezik za ne-poloniste. Kao prevoditelj poljske proze surađivala je s nakladničkim kućama Fraktura, Naklada MD i Disput. Prijevode poljskih književno-znanstvenih tekstova objavljivala je u časopisima 15 dana, Kolo, Književna smotra i Tema. Prijevodi: Janion, Maria, Projekt fantazmatske kritike (Projekt krytyki fantazmatycznej) [u:] Vrisak, 2000, Zagreb (s. 217-242) Kruszyński, Zbigniew, Lista anketiranih (Spis ankietowanych); Wiedemann, Adam, Eliada (Eliada) [u:] Antologija poljske kratke priče: Orkestru iza leđa, Naklada MD, 2001, Zagreb (s. 28-36; s. 162-171) Janion, Maria, Sukob oko antisemitizma (Spór o antysemityzm) [u:] Kolo, Časopis Matice hrvatske, Godište XI, br.4, zima 2001, Zagreb (s Ivanom Vidović-Bolt)(s. 496-523) Szymborska, Wisława, petnaest feljtona iz zbirke Neobvezatno štivo (Lektury nadobowiązkowe) [u:] 15 dana, 3/2003, Zagreb (s. 12-17) Stasiuk, Andrzej, Devet (Dziewięć), Fraktura, 2003, Zaprešić Grabowski, Artur, Demonski Gombrowicz (Gombrowicz demoniczny) [u:] Književna smotra, Godište XXXVI/2004, broj 132-133 (2-3) (s. 65-69) Stasiuk, Andrzej, Brodski dnevnik (Dziennik okrętowy) [u:] Moja Europa, Fraktura, 2007, Zaprešić (s. 79-145) Roberts, John Maddox, Kraljev gambit (SPQR 1), Fraktura, 2007, Zaprešić Huelle, Paweł, U Poljskoj odnosno nigdje [u:] Jutarnji list, 4.i 5.8.2007.; broj 3287 Roberts, John Maddox, Katilinina urota (SPQR II), Fraktura, 2008, Zaprešić Roberts, John Maddox, Hram muza (SPQR 1V), Fraktura, 2009, Zaprešić Herbert, Zbigniew, Mrtva priroda s konjskim žvalama (Martwa natura z wędzidłem) [u:] Moć ukusa, Disput, 2009, Zagreb (s. 95-121) Tokarczuk, Olga, Odra [u:] Tema, Godina VIII 1-2/2011 (s. 23-26) Stručni radovi: Učimo poljski – Poljski pravopis za početnike (s Barbarom Kryżan- Stanojević, Jolantom Sychowskom-Kavedžijom i Dominikom Kanieckom), FF Press, 2008, Zagreb Periferna persvazija na primjerima poljskih reklama, Strani jezici broj 3, 2007. s. 245-256.