dr.sc. Željka Matijašević, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
PON 15.30-17.00
Soba
B 212
Telefon
014092112
E-mail
zmatijas@ffzg.hr

Željka Matijašević rođena je 07.07.1968. u Zagrebu gdje je završila XV. gimnaziju - Matematičko-informatički obrazovni centar “Vladimir Popović». 1993. stekla je diplomu Filozofskog fakulteta u Zagrebu (studij komparativne književnosti i francuskog jezika i književnosti). Na četvrtoj godini dodiplomskog studija dodijeljena joj je stipendija Sveučilišta, a u ljeto 1990. koristila je stipendiju francuske vlade za pohađanje tečaja francuskog jezika, književnosti i kulture u Dijonu (Université de Bourgogne). Od 1992. do 1993. studirala je pravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Perugi, Italija. Od 1995. do 1997. kao dobitnica stipendije za magistarski studij koju su zajedno dodjeljivali Open Society Institute i Cambridge Overseas Trust pohađala je poslijediplomski studij na Sveučilištu Cambridge (Sidney Sussex College), Faculty of Modern and Medieval Languages te stekla naslov magistra znanosti (MPhil in European Literature). Naslov magistarske radnje (mentor: Professor Andrew J. Weber, Sveučilište u Cambridgeu): The Lacanian Other and its Subterfuges. Od 1997. do 2000. kao dobitnica dvogodišnje stipendije za doktorski studij koju joj je dodijelio Trinity College Sveučilišta u Cambridgeu pohađala je doktorski studij na Sveučilištu Cambridge, Faculty of Modern and Medieval Languages, a 28. svibnja 2000. (pred stručnim povjerenstvom u sastavu Professor Malcolm Bowie, Sveučilište u Oxfordu i Professor Sarah Kay, Sveučilište u Cambridgeu) obranila je doktorsku radnju pod naslovom Lacan: The Persistence of the Dialectics te stekla naziv doktora znanosti (Doctor of Philosophy). Na posljednjoj godini doktorskog studija dobila je nagradu Trinity Collegea - Senior Rouse Ball Scholarship, koja uključuje i dodatnu jednogodišnju stipendiju koju Trinity College dodjeljuje šestoro najuspješnijih studenata svih doktorskih studija. Od 09/1993. do 09/1994. radi kao viši suradnik u Odjelu za promidžbu Međunarodnog komiteta Crvenog križa sa sjedištem u Zagrebu. Od 09/1994. do 09/1995. radi kao prevodilac/suradnik pri UN-u u Zagrebu. Od devetog mjeseca 2000. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu na Odsjeku za komparativnu književnost u svojstvu mlađeg asistenta. U svibnju 2001. godine promaknuta je u višeg asistenta pri istom odsjeku. U studenom 2003. godine promaknuta je u docenta, u travnju 2009. u izvanrednog profesora, a u listopadu 2014. u redovnog profesora. Osim francuskog, odlično se služi engleskim, talijanskim i španjolskim jezikom (Cambridge Certificate in Spanish). Dobitnica je Godišnje nagrade Filozofskog fakulteta 2012. za znanstvenu knjigu Uvod u psihoanalizu: Edip, Hamlet, Jekyll/Hyde (Zagreb: Leykam, 2011). Članica je Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog psihijatrijskog društva te članica-stručna savjetnica CERIPA-a (Centra za razvoj i promicanje psihoanalize) Sveučilišta u Novom Sadu.

Područja znanstvenog interesa dr. sc. Željke Matijašević obuhvaćaju psihoanalitičku, poststrukturalističku i rodne teorije; primjenu navedenih teorija u analizama književnosti, filma te kulturnih fenomena; istraživanje odnosa psihoanalize i filozofije, psihoanalize i psihijatrije, psihoanalize i političkih teorija te istraživanje kontrakulturnog pokreta 60-ih.

Objavila je 3 znanstvene knjige, 26 znanstvenih radova (od toga 15 radova a1 te 11 radova a2) te sudjelovala na 15 znanstvenih simpozija.


POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

Znanstvene knjige

1. Lacan: ustrajnost dijalektike, Biblioteka Filozofska istraživanja, Zagreb: HFD, 2005.
ISBN 953-164-083-1

2. Strukturiranje nesvjesnog: Freud i Lacan, Zagreb: AGM, 2006.
ISBN 953-174-288-X

3. Uvod u psihoanalizu: Edip, Hamlet, Jekyll/Hyde, Zagreb: Leykam, 1. izdanje, 2011; 2., neizmijenjeno izdanje, 2012. ISBN 978-953-7534-73-8


Znanstveni članci

1. „Podrijetlo lakanovske psihoanalize u filozofijskom subjektu”, Filozofska istraživanja, 84, 2002, str. 241-256. ISSN 0351-4706

2. “Metafizički nesporazumi Jacquesa Lacana”, Filozofska istraživanja, 85-86, 2002, str. 581-595. ISSN 0351-4706

3. “Želja zvana ‘Lacan’- post-filozofijski svijet”, Filozofska istraživanja, 87, 2002, str. 775-788. ISSN 0351-4706

4. “Lacan’s philosophical subject: The Localization of the Freudian Unconscious”, Synthesis philosophica, 34, 2002, str. 363-380. ISSN 0352-7875

5. “U posljednjoj fazi”, Hrvatski filmski ljetopis, 30, 2002, str. 230-235. ISSN 1330-7665

6. “Civilizacija ženskog predznaka, a nije matrijarhat” (analiza filma Peti element Luca Bessona), Hrvatski filmski ljetopis, 31-32, 2002, str. 247-252. ISSN 1330-7665

7. “Žižekovo forsiranje Zbiljskog kao supstancije što izmiče hegelovskom subjektu”, Filozofska istraživanja, 88, 2003, str. 407-416. ISSN 0351-4706

8. „Isus u mrežastim čarapama (analiza filma Lomeći valove Larsa von Triera)“, Hrvatski filmski ljetopis, 33, 2003, str. 213-219. ISSN 1330-7665

9. „Žižek sam protiv svih”, Hrvatski filmski ljetopis, 34, 2003, str. 151-155.
ISSN 1330-7665

10. „Analiza pjesme Ivana Slamniga Radi se o tom da zaustavim konja”, u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova V: Krugovi i hrvatska književnost 50-ih godina prošlog stoljeća, ur. Pavlović. C. i Glunčić-Bužančić, V., Književni krug Split, 2003, str. 135-141. ISBN 953-163-212-X

11. „Strogo kontrolirano prosvjetljenje (analiza filma Igra Davida Finchera)“, Hrvatski filmski ljetopis, 39, 2004, str. 177-183. ISSN 1330-7665

12. „Histerija i rod“, Filozofska istraživanja, 99, 2005, str. 129-139; ISSN 0351-4706. Također objavljeno u zborniku Filozofija i rod, ur. Bosanac, G., Jurić, H., Kodrnja, J., HFD, 2005, str. 213-225. ISBN 953-164-096-3

13. „Lica i naličja disfunkcionalne obitelji u Vrtlogu života Sama Mendesa“, Zbornik radova 3,2,1 –Kreni!, FF Press, 2006, str. 183-193. ISBN 953-175-267-2

14. „Carl Gustav Jung: znanstvenik ili prorok kolektivno nesvjesnog?“, Zbornik radova Poetika Pitanja, FF Press, 2007, str. 149-159. ISBN 953-175-267-2

15. „Krležino viđenje Freuda“, u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX: hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima - emisija i recepcija, ur. Pavlović. C. i Glunčić-Bužančić, V., Književni krug Split, 2007, str. 237-247. ISBN 978-953-163-294-2

16. „Psihoanaliza i new age“, Filozofska istraživanja, 105, 2007, str. 47-57.
ISSN 0351-4706

17. „Toplakova ‚dobro’ strukturirana neuroza: pokušaj izlaska iz hipertrofije neurotskog analiziranja“, u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova X: Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti, ur. Pavlović, C. i Glunčić-Bužančić V., Književni krug Split, 2008, str. 236-246.
ISBN 978-953-163-310-9

18. Bekavac, Luka i Matijašević, Željka, „Na rubu filozofije: Derrida i Freud“, Filozofska istraživanja, 110, 2008, str. 397-414. ISSN 0351-4706

19. „Jaganjac božji koji pre-uzima grijehe svijeta: identitet u Kamenu na cesti M. J. Zagorke“, u Neznana junakinja: nova čitanja Zagorke, ur. Grdešić, Maša i Jakobović Fribec Slavica, Zagreb: Centar za ženske studije, 2009, str. 343-356. ISBN 978-953-6955-19-0

20. Lah, Josip i Matijašević, Željka, „Nemoguća racionalizacija nesvjesnog: psihoanalitičko čitanje Forsterova Puta do Indije“, Književna smotra, 151, 2009, str. 13-20. ISSN 0455-046

21. „Popularno-ledena psihoanaliza i zaborav boli“, Hrvatski filmski ljetopis, 60, 2009, str. 159-165. ISSN 1330-7665

22. „Rascjep između kontrakulturne bezobjektne žudnje i ‚kulturne’ želje“, Hrvatski filmski ljetopis, 62, 2010, str. 85-91. ISSN 1330-7665

23. „Tema žalovanja u Hamletu prije i poslije Lacana“, Književna smotra, 160, 2011, str. 3-12. ISSN 0455-0463

24. „Hamlet i sablastologija“, Književna smotra, 163, 2012, str. 21-28. ISSN 0455-0463

25. Lončar, Karla i Matijašević, Željka, „Rousseauovo poimanje samilosti: suvremene psihoanalitičke perspektive“. Napomena: prihvaćeno za objavljivanje u sljedećem broju Filozofskih istraživanja.

26. Pleić Tomić, Barbara i Matijašević, Željka, „Grudobolni vampiri današnjice i borderline kultura“. Napomena: prihvaćeno za objavljivanje u sljedećem broju Hrvatskog filmskog ljetopisa.


Stručni radovi

1. „Antigonin zahtjev“, Filozofska istraživanja, 88, 2003, str. 263-266.
ISSN 0351-4706

2. “Antigone's Claim”, Synthesis philosophica, 35-36, 2003, str. 410-413.
ISSN 0352-7875

3. „Undressing Feminism“, Filozofska istraživanja, 93, 2004, str. 247-252.
ISSN 0351-4706

4. „Lacanovo Ukradeno pismo“, Zbornik Trećeg programa Hrvatskog radija, 63-64, 2004, str. 179-182.

5. „Freud: neuroze, psihoze i shvaćanje analize, Zarez, 181, 2006, str. 50-53.

6. „Katera je prava barva nečiste krvi?“ (Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi), u Drama – Slovensko narodno gledališče, br. 131, 2011/2012.

7. „Zakon ognja ki je psihološko ‚nesprejemljiv’“ (Anja Hillman, Tuga - Crna životinja), Drama - MGLJ, 2012. Dostupno na www.veza.sigledal.org

8. „Uvod u psihoanalizu, odnosno politička psihoanaliza Anthonyja Elliotta“, u Elliott, Anthony, Uvod u psihoanalizu, AGM, Zagreb, 2012.