Ana Matijević

Akademski stupanj
Zvanje
stručni suradnik
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
Konzultacije
Utorkom od 13:00 do 14:00
Soba
B 324
Telefon
6120095
E-mail
amatijev@ffzg.hr

OBRAZOVANJE 2002. godine diplomirala španjolski i latinski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu RADNO ISKUSTVO 1994. – 2000. tumač i prevoditelj u MPDL-u u okviru programa Europske Zajednice (ECTF, ECHO) 2000. – 2002. vanjski suradnik za španjolski jezik u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta. od 2002. stručni suradnik za španjolski jezik u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta. od 2003. stalni sudski tumač za španjolski i latinski jezik od 2004. mentor Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu za metodiku nastave španjolskog jezika od 2008. ovlašteni ispitivač u provođenju međunarodno priznatih ispita iz poznavanja španjolskog jezika (ispiti DELE) u organizaciji Instituta Cervantes 2011. - 2013. recenzent ispitnih materijala iz španjolskog jezika za državnu maturu u organizaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja OBJAVLJENI RADOVI I STRUČNI PRIJEVODI Prijevodi sljedećih književnih djela: Magla, Miguel de Unamuno, Demetra, 2000 Svjetla boemije, Ramón del Valle – Inclán, Demetra, 2001 Trafalgar, Benito Pérez Galdós, Demetra, 2002 Lov na posljednjeg divljeg muškarca, Ángela Vallvey, Mirakul, 2003 Posjed Ulloa, Emilia Pardo Bazán, Demetra, 2004 Velika knjiga igara, Profil International, 2000 Roditelji i djeca: kako zajedno?, Profil International, 2004 Kako naučiti djecu spavati, dr. Eduard Estivill, Mozaik knjiga, 2006 Naša živa zemlja, Profil International, 2006 Život na zemlji, Profil International, 2006 Velika knjiga igara 2, Profil International, 2007 IZLAGANJA NA STRUČNIM SKUPOVIMA Film u nastavi španjolskog jezika, Seminar metodike za profesore španjolskog jezika kao stranog jezika, ICCU, Dubrovnik, srpanj, 2004. Praktično obrazovanje budućih profesora španjolskog kao stranog jezika: opažanja i iskustva, Seminar metodike za profesore španjolskog jezika kao stranog jezika, ICCU, Dubrovnik, srpanj 2008. STRUČNO USAVRŠAVANJE U INOZEMSTVU Hispanoamerička književnost, kolegij na studiju Hispanistike sveučilišta Universidad de Navarra, Pamplona, Španjolska, ljetni semestar ak. godine 1993/94. Tečaj za profesore i prevoditelje španjolskog jezika, Escuela de verano de Madrid, stipendija španjolskog Ministarstva vanjskih poslova, Španjolske agencije za međunarodnu suradnju (AECI), 150 sati predavanja i 50 sati praktične nastave, Madrid, Španjolska, srpanj i kolovoz 2003. STRUČNI SEMINARI I RADIONICE Seminar metodike za profesore španjolskog jezika kao stranog jezika u organizaciji Španjolske ambasade, Centra za strane jezike Vodnikova i Međunarodnog središta hrvatskih sveučilišta, Sveučilište u Zagrebu, Dubrovnik, 2002. Seminar Nove tehnologije u poduci španjolskog jezika kao stranog jezika u organizaciji Aule Cervantes u Zagrebu, Institut Cervantes, 2002. Seminar 1001 način na koji je moguće napisati priču u organizaciji Aule Cervantes u Zagrebu, Institut Cervantes, 2003. Seminar metodike za profesore španjolskog jezika kao stranog jezika u organizaciji Španjolske ambasade, Centra za strane jezike Vodnikova i Međunarodnog središta hrvatskih sveučilišta, Sveučilište u Zagrebu, Dubrovnik, 2004. Seminar metodike za profesore španjolskog jezika kao stranog jezika u organizaciji Centra za mediteranske studije, Sveučilište u Zagrebu, Španjolske ambasade i Instituta Cervantes, Dubrovnik, 2008. Encuentro Practico de Profesores ELE, Libera Universita LUSPIO, Rim, Italija, ožujak 2013. Radionice u organizaciji Aule Cervantes u Zagrebu: El vocabulario en movimiento, voditelj radionice Sergio Prymak, Zagreb, 2006. ¿En qué consiste el dominio eficaz en ELE? Objetivos y contenidos de un curso de nivel C, voditelj radionice Pedro Navarro, Zagreb, 2007. Radionice u organizaciji Algoritma: El enfoque por competencias orientado a la acción, voditelj radionice Pedro Navarro, Opatija, 2006. Vocabulario activo, voditeljica radionice Monica Gardenghi, Opatija, 2006. Los nuevos niveles de referencia para el español. ¿Qué son, para qué nos sirven y cómo podemos llevarlos al aula?, voditelj radionice Oscar Cerrolaza, Opatija, 2007. Materiales complementarios para E/LE, voditeljica radionice María José Pareja, Opatija, 2007.