dr.sc. Koraljka Modić Stanke, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
pon 10:00 - 11:00, uz najavu e-mailom
Soba
C-303
Telefon
01 6008 378
E-mail
kmstanke@ffzg.hr

Rođena je 1980. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Maturirala je u II. gimnaziji u Zagrebu. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. godine. U lipnju 2013. godine završila je poslijediplomski doktorski studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom "Utjecaj fizičke udaljenosti i odnosa promatrača i sudionika na doživljaj boli u eksperimentalnim uvjetima". Od veljače 2007. godine zaposlena u gore navedenom Odsjeku na radnom mjestu asistenta, a od srpnja 2013. na radnom mjestu višeg asistenta. Kao istraživač, u razdoblju od 2006. do 2013. godine sudjelovala je na znanstvenom projektu "Integracija informacija kao osnova cjelovitog doživljavanja". U sklopu Alps Adria Psychology Conference 2010 dobila priznanje Young Scientists Paper Prize za rad "The role of experience in assessment of pain in others". Do sada je objavila nekoliko znanstvenih radova te sudjelovala na većem broju međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

Glavno područje njena zanimanja je eksperimentalna psihologija u okviru koje se bavi ispitivanjem konteksta kao odrednice promjene u području percepcije. U istraživačkom radu u podjednakoj je mjeri usmjerena na ispitivanje fenomena „sljepoće za promjene“ i područje psihologije boli. U istraživanjima iz područja psihologije boli bavila se istraživanjem empatije te načina na koji različiti spoznajni, socijalni, okolinski i podražajni kontekst dovodi do razlika u doživljaju boli.