dr.sc. Jasna Novak Milić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Konzultacije
Soba
B006
Telefon
4092049
E-mail
jnmilic@ffzg.hr

Jasna Novak Milić rođena je u Zagrebu, gdje je 1996. godine na Filozofskome fakultetu završila studij kroatistike i slobodni studij švedskog jezika i kulture. Na istom je fakultetu magistrirala 2002. godine iz područja psiholingvistike, a doktorirala 2008. iz područja germanske i slavenske aspektologije. Trenutačno radi kao docentica na Katedri za skandinavistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu gdje predaje različite lingvističke kolegije. Stručno se usavršavala u Švedskoj i SAD-u, bila je stipendistica zaklade Fulbright 2000. godine. Ima dugogodišnje iskustvo u poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika. U domaćim i stranim publikacijama objavila je više znanstvenih i stručnih radova te nekoliko poglavlja u knjigama. Redovito sudjeluje na domaćim i stranim jezikoslovnim konferencijama, gdje izlaže radove iz područja aspektologije, inojezičnoga hrvatskoga, međukulturne komunikacije i kompetencije itd. Članica je više jezikoslovnih društava.