Zvonimir Novoselec, v. lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Konzultacije
bolovanje
Soba
B-007
Telefon
01 6120050
E-mail
znovosel@ffzg.hr

2003. diploma Filozofskog fakulteta u (prof. hrvatskog jezika i književnosti i prof. engleskog jezika i književnosti) 2004. završen slobodni, dodatni studij švedskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2005. upisan poslijediplomski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, usmjerenje: engleski i švedski Zaposlenja: veljača 2003. do veljača 2006. predavač švedskog jezika u centru za strane jezike 'Aplo', Zagreb lipanj 2003. do prosinac 2003. tajnik Specijalističkog tečaja prevoditeljstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od listopada 2003. honorarni prevoditelj za HRT od studenog 2004. honorarni prevoditelj za MEDIATRANSLATIONS d.d. listopad 2004. do travnja 2008. vanjski suradnik na Katedri za skandinavistiku, Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu listopad 2005. do ožujak 2006. stručni suradnik u Zavodu za prevođenje (Odjel za prevođenje hrvatskog zakonodavstva na engleski) pri MVPEI RH ožujak 2008. izbor u nastavno zvanje lektora za švedski jezik na Katedri za skandinavistiku od travnja 2008. lektor za švedski jezik na Katedri za skandinavistiku od prosinca 2011. viši lektor za švedski jezik na Katedri za skandinavistiku Stručna usavršavanja: srpanj 2001. do kolovoz 2001. polaznik tečaja švedskog jezika i kulture u Grebbestadu, Švedska listopad 2006.do rujan 2007. tajnik Zagrebačkog lingvističkog kruga, Zagreb srpanj 2007. do kolovoz 2008. polaznik tečaja švedskog jezika i kulture u Uppsali, Švedska listopad 2007. do rujan 2008. voditelj Zagrebačkog lingvističkog kruga, Zagreb lipanj 2008. upisao i položio kolegij Svenskans struktur (Struktura švedskog jezika) na Odsjeku za skandinavske jezike Sveučilišta u Uppsali, Švedska lipanj 2008. do kolovoz 2008. polaznik tečaja švedskog jezika i kulture u Uppsali, Švedska, u organizaciji UISS-a. kolovoz 2009. polaznik tečaja švedskog jezika i kulture u Göteborgu, Švedska, u organizaciji Folkuniversiteteta

Novoselec, Zvonimir (2003). Kupiti mačka u vreći/köpa grisen i säcken (Kontrastivna analiza frazema i poslovica). Strani jezici 32 (2003), 3, 165-178 – izvorni znanstveni članak

Novoselec, Zvonimir (2007). Neki elementi obrade frazema u švedskim rječnicima. Strani jezici. 36 (2007), 2, 103-108 – stručni članak

Novoselec, Zvonimir (2008). Englesko-hrvatski frazeološki rječnik Ivane Bendow. Suvremena lingvistika. 63 (2007), 1, 136-137 - prikaz

Novoselec, Zvonimir (2008). Hrvatsko-engleski frazeološki rječnik Dalibora Vrgoča i Željke Fink Arsovski, Suvremena lingvistika. 34 (2008) - prikaz

Novoselec, Zvonimir (2009). Lupati glavom o zid – definiranje frazema i frazemi s komponentom glava u hrvatskom jeziku i njihovi ekvivalenti u engleskom i švedskom. Strani jezici. 38 (2009), 2, 145-158 – znanstveni pregledni članak

Parizoska, Jelena, Zvonimir Novoselec (2010). Predodžbena shema SPREMNIKA u frazeologiji: prvi i drugi plan. HDPL: Prostor i vrijeme u jeziku: jezik i vrijeme u prostoru – poglavlje u knjizi

Novoselec, Zvoninir, Jelena Parizoska (2012). A corpus based study of similies and cognate adjectival forms in English, Swedish and Croatian, u: Parmies, A. et al (ur.) Phraseology and Discourse: Cross Linguistic and Corpus-based Approaches, Baltmannsweiler: Schneider Vorlag Hohengehren, 101-110.– poglavlje u knjizi

Novoselec, Zvonimir (2012.) Kulturni modeli i motivacija frazema sa sastavnicom ‘srce’ u švedskom jeziku, neobjavljeni rukopis kvalifikacijskog rada za izradu doktorske disertacije, mentori: dr. sc. Goranka Antunović i dr. sc. Milena Žic Fuchs

Parizoska, Jelena, Zvonimir Novoselec (2013.) Idiom variation and grammaticalization: a case study, u : Peti Stantić, A. I Stanojević, M. (ur.). Language as information, Peter Lang, Frankfurt am Main – poglavlje u knjizi

Novoselec, Zvonimir (prihvaćeno za tisak). O poredbenom frazemu u švedskom jeziku, Glimpses of the North: Discovering Scandinavia & Scandinavian Studies (urednica zbornika dr. sc. Goranka Antunović)

Trenutačno koautor Hrvatsko-romansko-germanskog rječnika poredbenih frazema (voditelj dr. sc. Željka Fink) kao autor za švedski dio rječnika i predgovora koji se odnosi na švedske frazemske ekvivalente.