dr.sc. Branislav Oblučar, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
Utorkom 17.30-18.30
Soba
B-213
Telefon
6120-200, kućni: 2200
E-mail
boblucar@ffzg.hr

Branislav Oblučar rođen je 1978. u Bjelovaru. Diplomirao je komparativnu književnost i kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2004. godine. Doktorsku disertaciju s temom Pjesma u prozi i tvarna imaginacija u poetici Danijela Dragojevića obranio je 2014. Zaposlen je na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 2008. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovao na nekoliko znanstvenih simpozija. Surađivao je na projektu Hrvatska književna enciklopedija Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Član je uredništva časopisa Quorum i programskog odbora pjesničke manifestacije Goranovo proljeće.