Željana Pancirov Cornelisse, zn. novak

Akademski stupanj
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
sri. 9.30-11.00; čet. 12.30-14.00
Soba
E-304
Telefon
++385 (0)1 4092-358
E-mail
zpcornel@ffzg.hr

Rođena 18. kolovoza 1979. godine u Zagrebu. Studirala Dutch Studies/Nederlandkunde na Sveučilištu u Leidenu, Kraljevina Nizozemska. Studijska specijalizacija moderna povijest umjetnosti; uža specijalizacija povijest nizozemske amaterske fotografije. Diplomirala 2006. godine radom "Analyse van het fotografische reisverslag van Ign. Bispinck door Dalmatië, Montenegro en Bosnië-Herzegovina in 1900". Akademske godine 2007./2008. radi kao vanjska suradnica na Odsjeku za germanistiku. Od 2008. godine zaposlena kao znanstvena novakinja – asistentica (Poslijediplomski studij lingvistike) te kao koordinatorica za znanstvenu i međunarodnu suradnju Katedre za nederlandistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Suradnica je na sociolingvističkom projektu pod vodstvom prof. dr. sc. Zrinjke Glovacki-Bernardi. Usavršava se na regionalnim i međunarodnim (nederlandističkim) konferencijama te radionicama.

Područje interesa:
Kulturološki aspekti i jezični dodiri između Hrvatske i zemalja nizozemskog jezičnog područja.


Bibliografija odabranih radova:
- Jezikoslovlje (1331-7202) 13.2/2012 (2012), Is Dutch Dying Out?; str. 479-491;
- Zbornik Conference on Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe 2, Tetovo, Makedonija : South-East European University , 2011.,The Importance of Learning the Dutch Language and Culture for the Croatian Society; str. 262-272;
- Kroatologija (godište 1, broj 2, Zagreb 2010.), Hrvatsko-nizozemski rašomon; str. 181-199;
- Johan (Joh.F.J.) Huijsser. Biografie, documentatie en afbeeldingen, in Fotolexicon. De geschiedenis van de Nederlandse fotografie in monografiën en thema-artikelen 37 (september 2005), pp. 1-6 (met foto's pp. a-f);
- Frans Huijsser. Biografie, documentatie en afbeeldingen, in Fotolexicon. De geschiedenis van de Nederlandse fotografie in monografiën en thema-artikelen 37 (september 2005), pp. 1-3 (met foto's pp. a-b).

Linkovi:
https://unizg.academia.edu/%C5%BDeljanaPancirovCornelisse
http://journal.depthoffield.eu/vol22/nr37/f03nl/en
http://journal.depthoffield.eu/vol22/nr37/f04nl/en