dr.sc. Maja Parmač Kovačić

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
mentor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
utorak 10-11 sati, po dogovoru uz najavu e-mailom
Soba
C 303
Telefon
+385 1 4092 378
E-mail
mparmac@ffzg.hr

Maja Parmač Kovačić rođena je 15.05. 1982. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Godine 2005. je diplomirala, a 2011. doktorirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. zaposlena je kao asistent, a od 2011. kao viši asistent na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Njeno područje rada usko je vezano uz istraživanja i nastavu iz psihologije rada. U tom području obavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te je sudjelovala na većem broju međunarodnih i domaćih skupova. Uz doktorski studij psihologije, pohađala je više stručnih edukacija u zemlji i inozemstvu. Član je Sekcije za organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva, European Association of Work and Organizational Psychology te uredništva časopisa „Suvremena psihologija“.