dr.sc. Pavao Pavličić, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
Petkom 10-12
Soba
B-215
Telefon
4092-235
E-mail
ppavlici@ffzg.hr

Pavao Pavličić rođen je 1946. u Vukovaru. Od 1965. do 1969. u Zagrebu studirao komparativnu književnost i talijanski jezik s književnošću. Od 1970. asistent na Odsjeku za komparativnu književnost, Katedra za poredbenu povijest hrvatske književnosti. Doktorirao 1974. tezom Sesta rima u hrvatskoj književnosti. Od 1975. docent, od 1980. izvanredni, a od 1985. redoviti profesor. Vodio kolegije iz poredbene povijesti hrvatske književnosti te iz teorije književnosti i metrike. Sudjelovao na znanstvenim skupovima u Italiji, Njemačkoj, Francuskoj i Mađarskoj.