dr.sc. Nina Pavlin Bernardić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
Utorkom 8.30-9.30 ili po dogovoru na mail
Soba
C-304
Telefon
01/6002-380
E-mail
nbernardi@ffzg.hr

Nina Pavlin-Bernardić diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine te doktorirala 2010, s temom „Strategije rješavanja matematičkih zadataka: provjera modela dječjeg odabira i otkrivanja strategija“. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu zaposlila se 2004. godine kao znanstveni novak – asistent, 2010. je izabrana u zvanje višeg asistenta, a 2012. godine zaposlena je kao docent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta i Odjelu za psihologiju Hrvatskih studija (po 50% radnog vremena na svakoj od institucija). Surađivala je u nekoliko domaćih i inozemnih projekata, a trenutno je voditeljica tima Filozofskog fakulteta u multidisciplinarnom projektu koji sufinancira Europska unija „Kompetencijska mreža zasnovana na ICT-u za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ te suradnica na projektu koji financira Sveučilište u Zagrebu „Povezanost subjektivne vrijednosti učenja matematike i prirodnih znanosti s obrazovnim ishodima“. Završila je više edukacija iz područja psihologije obrazovanja i metodike nastave (npr. „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“, „Osiguranje i evaluacija kvalitete u nastavi“, „Inovative and creative perspectives: new directions in educational research“), kao i iz područja statističke analize podataka te programiranja (npr. „Multilevel analyses of cross-national survey data: concepts, strategies and applications“, „Approaches to correct for missing data“, „Osnove programiranja u programskom jeziku C#“). Do sada je bila mentorica desetak diplomskih radova. Kao članica programsko-organizacijskog odbora sudjelovala je u organizaciji međunarodnih psihologijskih znanstvenih skupova 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa i 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Članica je društva European Association for Learning and Instruction te Hrvatskog psihološkog društva.

Glavno područje zanimanja Nine Pavlin-Bernardić su psihološki faktori učenja matematike. Do sada je sudjelovala u znanstvenim projektima "Kognitivni i socio-emocionalni čimbenici učenja matematike" i "Psihološki faktori učenja matematike: uradak, strategije, motivacija i ciljevi" (voditeljica oba projekta bila je prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić), a trenutno sudjeluje u projektu "Povezanost subjektivne vrijednosti učenja matematike i prirodnih znanosti s obrazovnim ishodima" (voditeljica projekta je prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić). Uz to, surađivala je na međunarodnim projektima "Study on the effective use of early childhood education and care in preventing early school leaving" i "Assessing childcare services in Europe". Voditeljica je tima Filozofskog fakulteta u multidisciplinarnom projektu "Kompetencijska mreža zasnovana na ICT-u za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama".

U novije se vrijeme također bavi psihologijom humora.