dr.sc. Tatjana Peruško, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
utorkom, 12:30-13:30
Soba
F 303
Telefon
4192310
E-mail
tperusko@ffzg.hr

Tatjana Peruško diplomirala je komparativnu književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1995. magistrirala s radom koji je 2000. objavljen u knjizi ("Roman u zrcalu", Naklada MD Zagreb). Od 1991. zaposlena je kao znanstveni novak na Katedri za talijansku književnost pri Odsjeku talijanskog jezika i književnosti FF-a u Zagrebu. 1998. primljena je u suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti (filologija) na istoj Katedri. 2003. godine obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom "Poetički modeli fantastične novele u talijanskoj književnosti od Scapigliature prema modernizmu" i stekla naslov doktora znanosti. 2003.g. izabrana je u suradničko zvanje višeg asistenta, a 2004. u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje znanost o književnosti. Boravila je na više kraćih studijskih stipendija u Italiji te održala predavanja u okviru međusveučilišne razmjene, kao i Erasmus programa u Pescari i Cataniji. Od 1991. do danas surađivala je na nekoliko znanstvenih projekata, a od 2007. bila je voditelj projekta "Preobrazbe identiteta" u sklopu znanstvenog programa "Književna antropologija". Sudjelovala je na dvadesetak međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoji i inozemstvu, objavila dvije knjige znanstvenih studija, suuredila zbornik znanstvenih radova i stručnu antologiju. Za studij talijanistike osmislila je i realizirala desetak izbornih i obaveznih kolegija. Pod njezinim mentorstvom izrađeno je i obranjeno desetak diplomskih radova, isto toliko završnih i dvije doktorske disertacije. Od 2005. do 2007. bila je zamjenicom pročelnice Odsjeka za talijanistiku, od 2007. do 2012. članica Znanstveno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta, a od ak.g. 2013/14. pročelnica je Odsjeka za talijanistiku. Bavi se književnim prevođenjem te popularizacijom talijanske književnosti i kulture, redovito sudjelujući u predstavljanju talijanskih književnika hrvatskoj publici. Članica je Društva hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP-a), međunarodnih strukovnih udruženja AIPI i AISSLI te organizacijskog odbora Festivala europske kratke priče (FEKP). Dobitnica je sljedećih nagrada: 1990.- Rektorova nagrada za najbolje studente Sveučilišta u Zagrebu 1996. - Nagrada za diplomski rad o Buzzatiju (stpendija udruženja "Assocciazione Dino Buzzati"- Prijatelji Dina Buzzatija) 1998. - Nagrada "Frano Čale" za prijevod Calvinovih Nevidljivih gradova 2010. - Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta za autorsku knjigu "Il giooco dei codici. Studi critici sulla letteratura italiana contemporanea"

SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA:

Sudjelovanje na okruglom stolu na temu «Tradicija i suvremeni autori» («La tradizione dei narratori contemporanei»), San Gimignano, Centro di Studi sul Classicismo, 16-17. veljače 1996.

Međunarodni znanstveni skup «Talijanističke i komparatističke studije u čast Mati Zoriću», Zagreb, 27. i 28. svibnja 1997. (s tekstom Dva pogleda na neoavangardu i suvremenost: 1964. i 1997.)

Međunarodni znanstveni skup «The Iconography of the Fantastic» u Szegedu (Mađarska), 1998.g (s referatom The Fictionalisation of Literary Ontology in Postmodern Fantastic Literature: Italo Calvino's "Possible Cities" between Utopia and Heterotopia

Međunarodni znanstveni skup A.I.S.L.L.I. (međunarodna udruga sveučilišnih profesora talijanistike i talijanista) pod naslovom «Dimore della poesia» održan u Gardoneu Rivieri (Italija), u lipnju 2000. Sudjelovanje s referatom La geografia miracolosa di Dino Buzzati
¬
Međunarodni znanstveni skup A.I.S.L.L.I.-ja pod naslovom «Identità e diversità nella lingua e letteratura italiana», održan u 5 belgijskih gradova, od 15. do 19. srpnja 2003. Sudjelovala s referatom Colloqui coi personaggi nella letteratura italiana da Capuana a Tabucchi

Međunarodni znanstveni skup: «IV Convegno Scientifico di Civilta' e Cultura Italiana»,: Szombathely, Mađarska, 6-7 listopada 2004, izlaganje pod naslovom Racconti d'iniziazione nella giovane narrativa italiana (Scarpa, Ammaniti, Nove)

Međunarodni znanstveni skup «Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana», Dubrovnik, 8-11.rujna 2004., izlaganje pod naslovom Il rovescio del doppio non e' mai uno: il "teorema" di Tabucchi e la mise en abyme a rovescio nel Notturno indiano

Međunarodni znanstveni skup AIPI (Udruženje profesora talijanskog jezika) (XVII Convegno dell'Associazione Internazionale dei Professori d'Italiano) «Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana», Ascoli Piceno, Italija, 23-26.08.2006, izlaganje pod naslovom La memoria è una formidabile falsaria. I "generi" della memoria nella narrativa di Antonio Tabucchi

Znanstveni skup «Hrvatska komparatistika u europskom kontekstu», Odsjek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet u Zagrebu Zagreb, 17.- 19.studenog 2006. Izlaganje pod naslovom Verbalno i vizualno na primjeru pripovijesti Igra obrtanja Antonia Tabucchia

Međunarodni skup: godišnja konvencija AAIS-a (udruženja američkih talijanista) u Taormini (Sicilija), od 22-25. svibnja 2008., s izlaganjem Dinamismo intersemiotico nel racconto Il gioco del rovescio di Antonio Tabucchi

Međunarodni znanstveni skup «Gender and Sexuality Italian Style» ( Monash Centre, Prato, Italija, 3-6.7.2008), s izlaganjem I travestimenti del potere e la figura della donna nella riscrittura metateatrale di Calderón di Pier Paolo Pasolini.


Međunarodni znanstveni skup «Cose dell’altro mondo. Metamorfosi del fantastico nella letteratura italiana del XX secolo» (Ljubljana, 29.10. 2009.), s izlaganjem “Fantastici mondi possibili” te sudjelovanjem u zaključnom okruglom stolu “Tavola rotonda e bilancio: metamorfosi del fantastico”

Međunarodni znanstveni skup «La fortuna del racconto in Europa: 1910-2010» (Pečuh, Mađarska 24.-25. 11.2010.), s izlaganjem “I racconti brevi di Goffredo Parise”

Međunarodni znanstveni skup «Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell’italiano» (Beograd; 24.-26. 05.2012.), s izlaganjem “"Le costruzioni identitarie in alcuni racconti della raccolta 'Il tempo invecchia in fretta' di Antonio Tabucchi

Međunarodni znanstveni skup «Il libro di Astolfo: magico e fantastico nella lingua, nella letteratura e nella cultura italiane» (Banja Luka, 15.-17. 06.2012), s izlaganjem "Le novelle fantastiche di Guido Gozzano e la memoria genologica"

Međunarodni znanstveni skup AIPI-a «L'Italia e le arti: Lingua e letteratura a dialogo con arte, musica e spettacolo» (Salzburg, Austrija 05-08.09.2012.), s izlaganjem "Las Meninas di Velázquez nella doppia trasposizione teatrale-cinematografica di Pier Paolo Pasolini"

Međunarodni znanstveni skup «Bontempelliano o plurimo? Il realismo magico negli anni di '900 e oltre» (Ljubljana, 14.05.2013.), s izlaganjem "'L'uomo vero per eccellenza': osservazioni sulla figura della marionetta in Eva ultima e altre opere di Massimo Bontempelli"

Međunarodni znanstveni skup «Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana -Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico» (Zadar – Biograd na Moru, 23. – 25. listopada 2014.) s izlaganjem Massimo Bontempelli e le letture italiane di Milan Begović


ZNANSTVENI PROJEKTI

Osim što je kao znanstveni novak od Ministarstva znanosti RH dobila potporu za samostalni poticajni projekt pod nazivom Antologija teorijskih tekstova o fantastici, od 1991. g. do danas surađivala je na nekoliko znanstvenih projekata:
1992-1995. Teorijsko istraživanje talijanske književnosti (voditelj prof.dr. Mladen Machiedo)
1997-2000. Poetički i žanrovski modeli u talijanskoj književnosti: preobrazba tradicije u modernoj i suvremenoj recepciji (voditelj prof.dr. Mladen Machiedo)
2002-2005. Subjekt, identitet, drugotnost (voditelj prof.dr. Mladen Machiedo)

Od 2007.-2013. godine T. Peruško voditelj je projekta Preobrazbe identiteta (projekt je dio znanstvenog programa «Književna antropologija»), u okviru kojega su do danas napisane i obranjene dvije doktorske disertacije, 2 knjige, više od 10 znanstvenih radova, 20-ak enciklopedijskih natuknica, a realizirana su i sudjelovanja na desetak međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.


BIBLIOGRAFIJA (izbor)

KNJIGE:

Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana (Dubrovnik, 8-11. rujna 2004). Uredili: Morana Čale, Tatjana Peruško, Sanja Roić, Alessandro Iovinelli. FF press i Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, Zagreb, 2008.

Il gioco dei codici. Studi critici sulla letteratura italiana contemporanea (Igra kodova. Kritičke studije o suvremenoj talijanskoj književnosti), FF Press, Zagreb, 2010.

UREDNIČKE KNJIGE I ZBORNICI:
Animalije. Antologija suvremene talijanske kratke priče, Naklada MD, Zagreb, 2002. (ur. Snježana Husić i Tatjana Peruško)

Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana, zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa «Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana» (Dubrovnik, 8-11.rujna 2004). Uredili: Morana Čale, Tatjana Peruško, Sanja Roić, Alessandro Iovinelli. FF press i Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, Zagreb, 2008, 876 stranica


NOVIJI ZNANSTVENI RADOVI:

Colloqui coi personaggi nella narrativa italiana del Novecento u: Identita’ e diversita’ nella lingua e letteratura italiana. Atti del XVIII congresso dell'A.I.S.L.L.I., M. Bastiaensen et al. (ur.), Firenze, Franco Cesati Editore, 2007, str. 317-327.

Slika in zgodba: igra obračanja, u: Primerjalna knjizevnost 30 (2007) , 1; 167-180 (članak u časopisu CC)

Ishodišta i modeli talijanske fantastične pripovijetke. U zborniku Romantizam i pitanje modernog subjekta, ur. Josip Užarević, Disput, Zagreb, 2008., str. 187-209.


Il rovescio del doppio non è mai uno: il teorema di Tabucchi e la mise en abyme a rovescio nel Notturno indiano, u: Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana, Čale, Morana; Peruško, Tatjana ; Roić, Sanja; Iovinelli, Alessandro (ur.). Zagreb, FF Press i Talijanski institut za kulturu, 2008.

Priča uokvirena slikom: Tabucchijeva Igra obrtanja i Velázquezove Las Meninas, Književna smotra XVL/2009, br. 151 (1)

La memoria è una formidabile falsaria: i generi della memoria nella narrativa di Antonio Tabucchi, u: Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana, Atti del XVII Congresso A.I.P.I., Pubblicazioni dell’Associazione Internazionale Professori d’Italiano, 2009

Papinijev fantastični koncert u pseudofilozofskom i metanarativnom ključu, Umjetnost riječi, LIII (2009)/3-4/(135-348), str. 298-325.

Suvremena teorija fantastike, u Praksa teorije, Quorum, br. 5-6/100, 2009, str. 211-238.
2010. Dimore della finzione: I miracoli di Val Morel di Dino Buzzati, u: Le dimore della poesia. Atti del XVII Congresso AISLLI, Padova University Press, str. 701-708.,


Fantastici mondi possibili / u: Farinelli, Patrizia (ur.). Cose dell'altro mondo. Pisa : ETS, 2012, str. 47-62.

Lo spazio diviso, il confine, l'identità / u: Curcio, MIlly (ur.). La fortuna del racconto in Europa. Rim : Carocci, 2012, str. 156-163.

Costruzioni cronotopiche, strategie identitarie e metafore consolatorie in alcuni racconti di Il tempo invecchia in fretta di Antonio Tabucchi / u: «Italica Belgradensia» br. 1, str. 298-314.

Patologizacija natprirodnog u Boitovoj pripovijesti Stisnuta pest, «Književna smotra» XLV/2013., br. 169-170., str. 105-111.

Il fantastico oggi: tra genere superato e scrittura emblematica / U: Farinelli, Patrizia (ur.). Cose dell'altro mondo. Pisa : ETS, 2012., str. 159-166.KNJIŽEVNI PRIJEVODI (izbor):

Italo Calvino, Sjećanje svijeta i ostale kozmikomike , Sysprint, Zagreb, 2005.

Antonio Tabucchi, Igra obrtanja, Meandar, Zagreb, 2005.

Jadrejčić, Tamara, Zarobljenici rata / 1. izd. - Zagreb : Oceanmore, 2008.

Calvino, Italo, Dvorac ukrštenih sudbina / Zagreb : Vuković & Runjić, 2009.

Calvino, Italo, Palomar / Zagreb : Vuković & Runjić, 2012.