dr.sc. Tomislav Pletenac, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
Soba
C-001
Telefon
4092126
E-mail
tpletena@ffzg.hr

EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT OSOBNI PODACI Ime i prezime Tomislav Pletenac Adresa Slovenska 11 Telefon 3774 - 232 Telefaks Elektronička pošta, Web adresa tpletena@ffzg.hr Državljanstvo hrvatsko Datum rođenja 26.11.1967 Matični broj iz Upisnika znanstvenika 238372 RADNO ISKUSTVO • Datumi (od – do) 1995 - 2014 Ustanova zaposlenja Filozofski fakultet Naziv radnog mjesta viši asistent (2004), docent (2006), izvanredni profesor (2011) Funkcija Pročelnik odsjeka 2007-2009 Područje rada poskolonijalna teorija, popularna kulture, teorijska psihoanaliza • Datumi (od – do) 2012- Ustanova zaposlenja Institut za etnologiju i folkloristiku Naziv radnog mjesta predsjednik Upravnog vijeća Funkcija Područje rada ŠKOLOVANJE Datum 1988-1990 Mjesto Maribor (R Slovenija) Ustanova Tehniška fakulteta Zvanje ing. računalništva Datum 1990-1995 Mjesto Zagreb Ustanova Filozofski fakultet Zvanje profesor etnologije i muzeologije Datum 1996 - 1999 Mjesto Zagreb Ustanova Filozofski fakultet Zvanje magistar etnologije Datum 1999 - 2004 Mjesto Zagreb Ustanova Filozofski fakultet Zvanje doktor etnologije USAVRŠAVANJE Godina 2003 - 2006 Mjesto Ljubljana Ustanova HESP i Inštitut za narodnosna vprašanja Područje postkolonijalizam, postsocijalizam OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE Materinji jezik hrvatski Strani jezici Jezik engleski, njemački, slovenski Govori engleski, slovenski Piše engleski Čita engleski, njemački, slovenski SOCIJALNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE organizator SESAM-a Hrvatska (Motovun, 1995), organizacija hrvatsko - slovenskih paralela (Motovun, 2004) TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE računarstvo, web design, baze podataka UMJETNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE osnovna glazbena škola (klavir), sviranje više narodnih žičanih instrumenata, sviranje gitare OSTALE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE VOZAČKA DOZVOLA B kategorija od 1985 Biblliografija: Knjige: 2009. Fantastična bića Istre i Kvarnera Članci: Pletenac, Tomislav, Vidno in nevidno u etnografskem filmu:zgodnji etnografski filmi prof. Milovana Gavazzija.]100 let etnografskog filma u Sloveniji, SAZU, Ljubljana, str. 103-113, 1996. Pletenac, Tomislav, Slovenci i Hrvati: paralele u etnološkom diskursu.Institu za migracije i narodnosti, Zagreb, str.331-338, 1997. Tomislav Pletenac, Etnologija u službi politike: pozadina sukob Franić-Gavazzi. Studia ethnologica Croatica, vol.7/8 (1995./1996.), Zagreb, str. 83-93, 1999. Tomislav, Pletenac, Ženski identitet u Orubici. Studia ethnologica Croatica , vol 10/11 (1998./1999.), Zagreb, str. 235 – 240, 2002. Pletenac, Tomislav, Glazba Starog Grabovca na etnološkom instrumentariju. Studia ethnologica Croatica, vol. 12/13 (2000/2001.), Zagreb, str. 215-233, 2004. Pletenac, Tomislav, Košaraštvo u sustavu kružnog toka kulture, Studia ethnologica Croatica, vol. 16, Zagreb, 71-86, 2004. Pletenac, Tomislav, If There Is a Split Then who Is Other? Ako je Split tko je drugi?, u: Split i Drugi, ur. Ines Prica, Tea Škokić, HED i Biblioteka Etnografija, Zagreb, 105-119, 2007. Pletenac, Tomislav, Tito - naknadna biografija, O Ttitu kao mitu: Proslava dana mladosti u Kumrovcu, ur. Kirsti Mathiesen Hjemdahl i Nevena Škrbić Alempijević, FF Presss i Srednja Europa d.o.o., Zagreb, 365-367, 2006. Pletenac, Tomislav, Dvojnost antropološkog diskursa i pozicija etnologije Branimira Bratanića, Studia Ethnologica Croatica., vol 17, str 7-23-, Zagreb, 2005 Potkonjak, Sanja; Pletenac, Grad i ideologija: „kultura zaborava“ na primjeru grada Siska, Studia Ethnologica Croatica., vol 19, str 171-198, Zagreb, 2007. Pletenac, Tomislav, Od Morlaka do postsocijalizma. Tranzicija kao element mimikrijskog diskursa, u: Antropologija postsocijalizma ,Vladimir Ribić (ur.), Srpski genealoški centar, str. 200-215, 2007, Beograd. Pletenac, Tomislav, Komodifikacija kulture – kultura komodifikacije, Festivali čipke i kulturni turizam, str 7-20, Lepoglava, 2006. Pletenac, Tomislav, Živjeti u realnom. Neke posljedice primjene teorijske psihoanalize na konstrukciju objekta i subjekta kulturne analitike, Studia Ethnologica Croatica, vol. 21, str 199 – 217, Zagreb, 2009. Potkonjak, Sanja; Pletenac, Tomislav, Kada spomenici ožive - “umjetnost sjećanja” u javnom prostoru, Studia Ethnologica Croatica, vol. 23. str. 7-24, Zagreb, 2011. Filmografija Etnografski filmovi: Susak (2001.) scenarist (HRT) Murterini iza obale (2002.) scenarist (HRT) Brački triptih (2002.) scenarist (HRT) Bederske priče (2003.) scenarist (HRT) Dokumentarni filmovi: Izbliza I izdaleka: 80 godina Odsjeka za etnologiju I kulturnu antropolgiju (2008.) scenarist (HRT) Kupica (2011.) – koautor I istraživač (NoThing Production)