Azra Plićanić Mesić, v. pred.

Akademski stupanj
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
Konzultacije
Utorak:15:00-15:30
Soba
B - 326
Telefon
4092-073
E-mail
azra.plicanic@zg.ht.hr

BIOGRAFIJA: 11/2013. reizabrana u nastavno zvanje više predavačice u područje humanističkih znanosti, polje: filologija, grana:germanistika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na vrijeme od pet godina; 10/2007. izabrana u nastavno zvanje više predavačice u području humanističke znanosti polje: filologija/germanistika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; 2002 – 2006. predaje njemački kao jezik struke za studente Agronomskog fakulteta treće i četvrte godine studija; 6/2002. izabrana u nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, za predmet njemački jezik struke u Centru za strane jezike; 2001. nositeljica kolegija Njemački jezik za akademske potrebe 1, 2, 3 i 4 na Filozofskom fakultetu od početnog do visokog stupnja njemačkog jezika (A1 – C1); 2001 – 2004. voditeljica Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta; 12/1998. imenovana stalnim sudskim tumačem za njemački jezik; 1994 – 2002. zaposlena u Centru kao stručni suradnik za njemački jezik; 1989 – 1994. honorarno zaposlena na tečajevima njemačkog jezika u Centru za strane jezike FF; 1989 – 1994. zaposlena u "Mladosti"- knjižara inozemne literature kao knjižar savjetnik za njemački jezik; 1989. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu njemački jezik i književnost i povijest; 29. 02. 1964. rođena u Dortmundu, SR Njemačka

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA:

05/2006. izlaganje (s Tinom Kužić) «Kanak Sprak kao jezični simbol hibridnog identiteta» na 20. znanstvenom skupu HDPL-a s međunarodnim sudjelovanjem - Jezik i identiteti, Split;

05/2007. «Integracijski tečajevi – njemačka jezična politika integracije imigranata», na 21. znanstvenom skupu HDPL-a s međunarodnim sudjelovanjem – Jezična politika i stvarnost, Split;

09/2010. 3rd International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, Izlaganje: Enhancing the Learner’s Cultural Competence through
Technology (koautor: Tina Kužić);

09/2011. 4th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, Izlaganje: Films: The Intercultural Dimension of Teaching and Learning in an LSP course, (koautor: Tina Kužić);

10/2012. Izlaganje (s Mirelom Landsman Vinković) na XX. stručnom skupu Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika (KDV) na temu: „Studienbegleitender Deutschunterricht aus Sicht der Deutschlernenden“;

08/2013. Izlaganje (s Mirelom Landsman Vinković) na IDT-u (Internationale Tagung der Deutschlehrerinen und Deutschlehrer) u Bozenu na temu: „SDU aus der Perspektive von Studenten – Ergebnisse einer Umfrage“;

09/2013. 6th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, Izlaganje: “The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures” (koautori: Mirela Landsman Vinković i Dubravka Pleše);

10/2013. Izlaganje (s Mirelom Landsman Vinković) na XX. stručnom skupu Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika (KDV) na temu: „Vom Vögele bis zum Rosengarten - ein Bericht über die IDT 2013 in Bozen".

BIBLIOGRAFIJA:
Primarno autorstvo
Stručni članak

Kužić, Tina ; Plićanić Mesić, Azra ;
Poučavanje stranoga jezika i računalo : vještina slušanja / Strani jezici , 39 (2010), 4 ; str. 295-306.

Objavljeni rad s konferencije - stručni

Kužić, Tina ; Plićanić Mesić, Azra ;
Films : the Intercultural Dimensions of Teaching and Learning in an LSP Course / Proceedings of the 4th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2011, str. 136-139.
[Naziv skupa: 4th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2011]

Kužić, Tina ; Plićanić Mesić, Azra ;
Enhancing the Learner's Cultural Competence through Technology / Proceedings of the 3rd International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2010, str. 6.
[Naziv skupa: 3rd International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2010]

Pleše, Dubravka ; Plićanić Mesić, Azra ; Landsman Vinković, Mirela ;
Incorporating Cultural Elements into Teaching Foreign Languages to University Students / Proceedings of the 6th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2013, str. 265-270.
[Naziv skupa: 6th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2013]

Landsman Vinković, Mirela ; Plićanić Mesić, Azra ;
Studienbegleitender Deutschunterricht aus Sicht der Deutschlernenden (eine Umfrage) / "Deutsch in Kroatien, Kroatien in der EU : Unterrichtspraktische und Sprachenpolitische Auswirkungen" KDV Info, Jg. 21, Nr. 40/41, 2012. Zagreb : KDV, Zagreb, str. 171-175.
[Naziv skupa: XX. Internationale Jubiläumstagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes (19. - 21. 10. 2012. ; Zagreb)]

Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

Plićanić Mesić, Azra ;
Integracijski tečajevi - njemačka politika integracije emigranata / U: Granić, Jagoda, ur. (ur.). Jezična politika i jezična stvarnost = Language policy and language reality. Zagreb : HDPL [i. e.] Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2009., str. 674-683.

Uredništva, prijevodi, krička izdanja
Stručni članak
Aguirre Rojas, Carlos Antonio ; Landsman Vinković, Mirela [trl] ; Plićanić Mesić, Azra [trl] ;
Braudelov longue durée u zrcalu : dugo trajanje s onu stranu "življenog" i "otuđenog" vremena / Pro tempore (Zagreb) , 7 (2010/2011), 8/9 ; str. 71-83.

Mathis, Franz ; Landsman Vinković, Mirela [trl] ; Plićanić Mesić, Azra [trl] ;
Poduzetnici i poduzeće : što nas uči povijest? / Pro tempore (Zagreb) , 7 (2010/2011), 8/9 ; str. 53-59.

Schmidtke, Sabine ; Landsman Vinković, Mirela [trl] ; Plićanić Mesić, Azra [trl] ;
Zapadnjačka konstrukcija Maroka kao krajobraza slobodne homoerotike / Pro tempore (Zagreb) , (2009), 6/7 ; str. 242-267.

STRUČNA USAVRŠAVANJA U INOZEMSTVU:
06/2013. stipendija Goethe instututa za sudjelovanje na jednotjednom seminaru u Berlinu: „ Leben in Berlin“

07/2010. stipendija BAYHOST-a za sudjelovanje na dvotjednom seminaru u Regensburgu: «Deutsch als plurizentrische Sprache»

08/2003. stipendija Goethe instituta za sudjelovanje na dvotjednom seminaru u Münchenu: «Nutzung von PC und Internet für die Unterrichtsvorbereitung DaF»