dr.sc. Sanja Potkonjak, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
srijeda 9:30-11:00
Soba
C-007
Telefon
+ 385 1 6120 133
E-mail
spotkonj@ffzg.hr

Sanja Potkonjak je rođena 14. lipnja 1972. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i Centar za odgoj i obrazovanje u kulturi. Apsolvirala je studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studij etnologije i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1996. godine, te je 2002. godine diplomirala s diplomskim radom "Dobri ljudi – uvod u istraživanje običajnopravne institucije". Na drugoj apsolventskoj godini dodiplomskog studija ostvarila je stipendiju za MA program iz Rodnih studija (Gender Studies) na Central European University, Budimpešta, na kojem 2002. godine brani magistarsku radnju pod nazivom: “Virgine” – An Anthropological View on Crossdressed and Transgender Behavior in the Balkans. Doktorsku disertaciju pod nazivom Žensko autorstvo u hrvatskoj etnologiji dvadesetog stoljeća izradila je pod mentorstvom znanstvene savjetnice dr. sc. Ines Price (Institut za etnologiju i folkloristiku), a akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti u polju etnologija i antropologija, grani etnologije stječe obranom disertacije 7. veljače 2010. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju zaposlena je od 1. ožujka 2003. godine kao znanstvena novakinja (asistentica), a od 2010. godine u suradničkom zvanju znanstvene novakinje – više asistentice. Zvanje znanstvene suradnice stječe 2012. godine. Od 2014. godine zaposlena je na radnom mjestu docentice. Dr. sc. Sanja Potkonjak od svog zapošljavanja sudjelovala je u izvođenju nastave u kolegijima Uvod u etnologiju; Postkolonijalizam i rod, a samostalno je izvodila kolegije Uvod u Feminističku antropologiju, te Metodologija etnologije i kulturne antropologije. Članica je uredništva časopisa Studia ethnologica Croatica, a od 2012. godine glavna urednica Etnološke tribine – časopisa Hrvatskog etnološkog društva kao i članica međunarodnog uredništva edicije Etnoantropološki problemi – monografije, te hed monografija Hrvatskog etnološkog društva. Znanstveno se usavršavala kroz jednomjesečnu stipendiju Curriculum resource Center, CEU Budimpešta i kroz šestomjesečnu stipendiju na University of California, Berkeley, Junior Faculty Development Programe, Bureau of Education and Cultural Affairs, SAD. Bila je stipendistica jednogodišnje stipendije CRC- CEU (Budimpešta, Mađarska) za implementaciju inovativnog kolegija na matičnom sveučilištu. Članica je Hrvatskog etnološkog društva, European Association of Social Anthropologist, American Anthropological Association, te International Association for Southeast European Anthropology. Njezini znanstveni interesi su: kvalitativna metodologija, teorija etnologije i kulturne antropologije, feminizam i postsocijalizam.

2014 IP ERASMUS "Transnational and intersectional methodologies in gender studies", University of Latvia, Riga (članica inicijatornog konzorcija i predavačica)

2013. IP ERASMUS "Translocal methodologies in gender studies – Women ways of Knowing", University of Eastern Finland, Joensu (članica inicijatornog konzorcija i predavačica)


2007.- 2010. HESP ReSET Challenge Seminar 2007-2010. “Cultures of Memory and Emancipatory Politics: Re Visioning Past and Communality in the Post Yugoslav Spaces”. Centar za istraživački, stvaralački i građanski angažman "Grad", Tuzla. BIH

2007.-2013. “Kulturne predstave hrvatskog prostora: postkolonijalnost i hrvatska etnologija” Znanstveni projekt MZOS-a, voditelj. dr.sc. Tomislav Pletenac, šifra projekta: 130-1890667-1040 (znanstvena novakinja na projektu)

2004.- 2006. OSI/HESP “Regional seminar in Gender & Women studies and European studies; Gender and Women’s studies, Theories and Sciences of Identity: Rethinking Europe, European Knowledge of Genders”; Research Center in Gender Studies, “Euro-Balkan Institute, Skopje, Makedonija, Ohrid Summer University.

2003.-2007. "Organizirana kućna industrija u 19. i 20. stoljeću u Hrvatskoj", Znanstveni projekt MZOS-a, voditeljica dr.sc. Tihana Petrović Leš; šifra projekta 0130414, (znanstvena novakinja na projektu)