Sara Profeta, lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
lektor
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Konzultacije
UTO 14.45-15.30, ČET 10.15-11.00
Soba
B-007
Telefon
4092-050
E-mail
sprofet1@ffzg.hr

Osobni podaci Sara Profeta profeta.sara@gmail.com, sprofet1@ffzg.hr Radno iskustvo od listopada 2014. – Intellecta: profesor švedskog jezika od listopada 2012. – Znanje: prevoditelj sa švedskog jezika od studenog 2012. – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: vanjski suradnik lektor svibanj 2014. – Eloquens: nastavnik švedskog jezika travanj–listopad 2012. – Mande Charter/More Sailing: asistent booking managera za švedsko i skandinavsko tržište svibanj–rujan 2011. – arsIRIS: prevoditelj sa švedskog jezika Redovno obrazovanje veljača 2013. – završen diplomski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: fonetika – smjer govorništvo stečeni naziv: magistra edukacije govorništva rujan 2012. – završen diplomski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: švedski jezik i kultura – smjer prevoditeljstvo stečeni naziv: magistra švedskog jezika i kulture kolovoz–prosinac 2011. – Sveučilište u Oslu, Norveška (Faculty of Humanities) bilateralna studentska razmjena, MA razina rujan 2008. – završen preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: fonetika, švedski jezik i kultura Dodatno obrazovanje, iskustvo i priznanja listopad–studeni 2013. – Društvo hrvatskih književnih prevodilaca: pohađala radionice književnog prevođenja rujan 2013. – Nagrada za izvrsnost u studiju švedskog jezika i kulture, za akad. god. 2012./2013. travanj 2012.–travanj 2013. Klub studenata skandinavistike „Loki‟, Filozofski fakultet u Zagrebu: uosnivačica i dopredsjednica kolovoz 2009. – Billströmska folkhögskolan, Sveučilište u Göteborgu: ljetna škola švedskog jezika