dr.sc. Rikard Puh, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
sr. 13-14, če. 14.30-15.30
Soba
E-303
Telefon
6002-325
E-mail
rpuh@ffzg.hr

Rođen 1977. u Zagrebu. Studij germanistike i povijesti umjetnosti u Marburgu (SR Njemačka), Zadru i Zagrebu, godine 2004. diplomski rad o poetici novela Josepha von Eichendorffa, godine 2012. doktorski rad o suvremenoj njemačkoj drami u povijesti hrvatskog kazališta od 1945. do 1990. (naslov rada: Die deutschsprachige Gegenwartsdramatik auf Zagreber Bühnen 1945-1990, mentor: prof. dr. sc. Marijan Bobinac, predsjednik Ispitnog povjerenstva: prof. em. Viktor Žmegač). Od 2005. zaposlen na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak na projektima (Hrvatsko-njemačke književne veze i Pamćenje i identitet. Hrvatsko-njemački kulturni transfer) i predavač u nastavi.

Znanstveni interesi: Suvremeno kazalište i drama na njemačkom govornom području i u Hrvatskoj, njemačka književnost i mediji od 1945. do danas, kulturnopovijesne veze između Hrvatske i njemačkog govornog područja.