Teo Radić, v. lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
Petkom 13-15
Soba
F 318
Telefon
01 4092 335
E-mail
teoradic@yahoo.com / tradic@ffzg.hr

Rođen je 1981. u Splitu. Maturirao je 1999. na Nadbiskupijskoj klasičnoj gimnaziju »Don Frane Bulić« u Splitu, a diplomirao 2004. na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2007. upisao poslijediplomski stručni studij hrvatske kulture. Od 2004. do 2006. radio je kao nastavnik latinskog i grčkog jezika u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Od 2004. kao vanjski suradnik predaje latinski jezik na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Od 2007. zaposlen je na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (od 2013. u zvanju višeg lektora). Drži predavanja i seminare iz latinske morfologije i sintakse te seminare iz rimske književnosti i metrike. Piše stručne i znanstvene radove te sudjeluje na skupovima, ponajviše temama iz hrvatske latinističke književnosti. Bavi se prevodilačkim i uredničkim radom. Kao recenzent testova za latinski jezik sudjeluje u radu državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz klasičnih jezika te u radu stručne skupine za izradu ispita Državne mature.

Znanstveni i stručni članci:

“Latinske pjesme Frane Mužića iz rukopisa Varia Dalmatica (ZKZD, sign. 25290, ms. 617).” U Thesaurus Archigymnasii – Zbornik radova u prigodi 400. obljetnice Klasične gimnazije u Zagrebu, ur. I. Koprek (Zagreb, 2007), 307-320.

“Od slavića: traduktološka analiza.” Colloquia Maruliana 21 (2012): 189-208.

“The Preparation of a Critical Edition of a 16th-Century Latin Text: Franjo Trankvil Andreis, Ad Deum contra Thurcas oratio.” U Classical Heritage from the Epigraphic to the Digital, ur. I. Bratičević, T. Radić (Zagreb, 2014), 301-313.

Prijevodi:

“Fra Bernard Beski: Knjiga pohvala blaženoga Franje.” U Franjevački izvori – Fontes Franciscani (Sarajevo, 2012), 1027-1062.

“Ekloge Marka Aurelija Olimpija Nemezijana.” Latina et Graeca n.s. 21 (2012): 5-29.