mr.sc. Vivijana Radman, v. pred.

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
Konzultacije
četvrtkom od 11 do 12 sati
Soba
B-326
Telefon
4092073
E-mail
vradman@ffzg.hr

ŽIVOTOPIS Vivijana Radman Andrijevićeva 11, 10 000 Zagreb vradman@ffzg.hr Rođena: 25. veljače 1966. godine u Splitu. OBRAZOVANJE 1991. diplomirala engleski jezik i književnost i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1999. magistrirala na poslijediplomskom studiju književnosti s temom „Lik žene u razdoblju filmskog postmodernizma“ (mentor prof.dr. Ante Peterlić) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2010. upisala doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti i filma na FF u Zagrebu . 1995. godine, na poticaj mentora poslijediplomskog studija upisala i uspješno okončala eksperimentalni program Ženskih studija u Zagrebu. RADNO ISKUSTVO 1991/1992. predavala engleski jezik u školi stranih jezika "Zlatna vrata" u Splitu. 1993-1998. kao stručni suradnik predavala "engleski jezik u službi struke" u Centru za jezičnu nastavu Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Osim na matičnom, nastavu održavala i na vanjskim fakultetima i to na Prirodoslovno-matematičkom (svi odsjeci osim matematike) i Rudarsko-geološko-naftnom. 1998. godine izabrana u zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika u Centru za jezičnu nastavu Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 2003. godine izabrana u zvanje višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika u Centru za jezičnu nastavu Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 2009. godine ponovno izabrana u zvanje višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika u Centru za jezičnu nastavu Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 2009- 2011. voditeljica Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta. SUDJELOVANJE NA STRUČNIM/ZNASTVENIM SKUPOVIMA – Seminar Gender in translation, Budimpešta,1999, org.Central European University, Izlaganje pod naslovom: Translating Gender Related Texts into Croatian – Seminar Crisis of the Subject, Seminar with Judith Butler, Ohrid, 2000, org. Research Center for Gender Studies, Skoplje – Seminar Feminism with an Eastern Touch, Dubrovnik, 2000, org. Interuniverzitetski centar Dubrovnik, Women International Studies Europe i Ženska infoteka Izlaganje pod naslovom Žena kao nacija; ljubavne priče post-jugoslavenskih kinematografija – Seminar Women in History/History without Women, Dubrovnik, 2001, org. Interuniverzitetski centar Dubrovnik, Heinrich Boel Stiftung i Ženska Infoteka – 19 th Annual HUPE Conference, Opatija, 2011, org. Hrvatska udruga profesora engleskog jezika Izlaganje (s Ines Jelovčić) pod naslovom: Define, Classify, Exemplify… – 22 th Annual HUPE Conference, Opatija, 2014, org. Hrvatska udruga profesora engleskog jezika Izlaganje pod naslovom: Denotations vs. Connotations – 3rd Global Conference on Femininities and Masculinities, Prag, 2013, org. Inter-disciplinary. Net Izlaganje: Croatian Tales of Long Ago: Ivana Brlić- Mažuranić’s Covert Autobiography – Šesti hrvatski slavistički kongres, Vinkovci/Vukovar, 2014, Izlaganje: Svrgavanje matrijarha: Šuma Striborova i Sunce djever i Neva Nevičica – English Studies as Archive and as Prospecting, Zagreb 2014, org. Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu Izlaganje: The Full Monty: Masculinity Reinstated PREVODILAČKI RAD – Camille Paglia, Seksualna lica, umjetnost i dekadencija od Nefertiti do Emily Dickinson, 2001, Ženska infoteka, Zagreb (naslov izvornika Sexual Personae, Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson) – Gloria Steinem, Revolucija iznutra, knjiga o samopoštovanju, 2002, Ženska infoteka, Zagreb (naslov izvornika Revolution from Within, The Book of Self-Esteem) – S. Medlik, H. Ingram, Hotelsko poslovanje, (sveučilišni udžbenik) 2002, Golden marketing, Zagreb (naslov izvornika The Business of Hotels) – S. Hood i G. Crowley, Markiz de Sade za početnike, 2002, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb (naslov izvornika Introducing Marquis de Sade) – Nick Groom, et al, Shakespeare za početnike, 2004, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb (naslov izvornika Introducing Shakespeare) – R. L. Trask, et al, Lingvistika za početnike, 2005, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb (naslov izvornika Introducing Linguistics) – Paul Cobley, et al, Semiotika za početnike, 2006, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb (naslov izvornika Introducing Semiotics) – Nigella Lawson, Zauvijek ljeto, 2006, Vuković&Runjić, Zagreb (naslov izvornika Forever Summer) – Camille Paglia, Slomi, sruši, sprži; Camille Paglia tumači 43 najljepše pjesme svijeta, 2006, Postscriptum, Zagreb (naslov izvornila Break, Blow, Burn; Camille Paglia Reads 43 of the World's Best poems) – Richard Parkes Cordock, Klasa milijunaš, 2007, Naklada Ljevak, Zagreb (naslov izvornika Millionaire Upgrade) – Jane Bowles, Dan na otvorenom, [sic-journal]; Časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, 1/2012 www.sic-journal.org (naslov izvornika A Day in the Open) IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI – „Lik žene u razdoblju filmskog postmodernizma“, magistarski rad, 1999, Zagreb – „Hamlet; žensko čitanje“, Književna smotra, 115-116, 2000, Zagreb – „Promatranje zvijezda; muški pogled i objekt koji mu se opire“, Književna smotra 139(1), 2006, Zagreb STRUČNI ČLANCI – „Ivana Brlić Mažuranić, pristajanje kao okvir nepristajanja“ („Ivana Brlić Mažuranić, le consentement ─ cadre du refus), Most/Le Pont, 3-4/1998, Zagreb – „Žena kao nacija: Ljubavne priče post-jugoslavenskih kinematografija“ u zborniku radova skupine autorica Seminar Žene i politika: Feminizmi na istočni način, 2000, Zagreb – "Serijski ubojica kao filmski junak“, Kruh i ruže - časopis za feminističku teoriju,14/2001, Zagreb – „Uloga medija u oblikovanju ženskih identiteta“, u Maja Dubljević, Sanja Galeković, Gordana Obradović Dragišić (ur.) Žene i vođenje, 2004, CESI, Zagreb −“Ljepota je užasna stvar“, u Tomaž Pandur, Onehundred minutes, 2006, Postscriptum, Zagreb – „Čija je planina Brokeback“, Hrvatski filmski ljetopis 50/2007, Zagreb – „ Divine transgression“, 2011, http://www.pandurtheaters.com/#!/essays UREDNIČKI RAD 1997-2001. urednica izdavačkog projekta Ženske infoteke, ustanove za prikupljanje i obradu podataka o ženskom pokretu, u kojem razdoblju je objavljen niz naslova iz područja psihologije, političke teorije, povijesti umjetnosti, teorije književnosti, teorije jezika, filozofije i sociologije 1999. uredila tematski broj časopisa Kruh i ruže - časopisa za feminističku teoriju posvećen feminističkoj filmskoj teoriji.