mr.sc. Elvira Ratković, v. lekt.

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail