dr.sc. Blaž Rebernjak, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
Utorkom u 10.30 ili po dogovoru putem e-maila
Soba
c-309
Telefon
4092192
E-mail
brebernj@ffzg.hr

Blaž Rebernjak rođen je 1983 godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. 2001 godine upisuje studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji završava 2007 godine. 2008 godine upisuje poslijediplomski doktorski studij na odsjeku za psihologiju na istom fakultetu. Od 2001 do 2004 radi u grafičkom studiju Formaultima na obradi teksta i pripremi za tisak, izradi Powerpoint prezentacija te obradi fotografija. Između 2003 i 2007 radi s odgojnim kazalištem „Tirena“ na provođenju edukativnog interaktivnog kazališta po osnovnim i srednjim školama u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji s ciljem razvoja dječje kreativnosti, rješavanja problema pritiska vršnjaka te smanjenja nasilja u školama. 2004 godine radi u CPI-u – Centaru za psihodijagnostičke instrumente na klasifikacija i unosu psihologijskih mjernih instrumenata u bazu podataka. Od 2005 do 2007 bio je demonstrator u knjižnici odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2007 zaposlen kao znanstveni novak na projektu broj 130-1301683-1402 „Mjerenje latentnih psiholoških svojstava: Dispozicije i procesi ličnosti“ te asistent u nastavi na katedri za psihometriju pri odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Znanstveni radovi:

Rebernjak, B. i Buško, V. (2013). Modeling individual differences in automatic evaluation measured by Evaluative Decision Task. Journal of Individual Differences.

Rebernjak, B. (2011). Mogu li slike pripremiti reakciju na semantički povezane riječi i riječi na semantički povezane slike? Suvremena psihologija, 14 (1), 75-89.

Mladinov, A. Rebernjak, B. Kozina, M. Mladinov, M. Puljević, M. Pašiček i Lj. Puljević, D. (2010): Quality Of Life After Cardiac Surgery. Collegium Antropologicum, 34 (4), 1369-1372.

Mladinov, A. Rebernjak, B. Mladinov, M. Puljević, M. Pašiček i Lj. Puljević. (2010): Behaviour after Cardiosurgery. Collegium antropologicum, 34 (4), 1373-1378.


Kongresna priopćenja u časopisima:

Rebernjak, B. i Urch, D. (2010): Influence of Different Methods of Data Imputation on Parameter Estimation – A Monte Carlo Simulation. Review of Psychology, 17 (2), 147-147.

Rebernjak, B. (2008): Semantic Priming between Verbal and Pictorial Code in the Visual Modality. International journal of Psychology, 43 (3/4).


Sažeci u zbornicima skupova:

Hromatko, I., Tadinac, M., Rebernjak, B., Bajoghli, H. i Joshaghani, N. (2013): Marital satisfaction as a function of mate value: An actor-partner model. U: Kuterovac Jagodić, G., Erceg Jugović, I. i Huić, A. (Ur.), 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa - sažeci priopćenja. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu.

Rebernjak, B. i Buško, V. (2013): Evaluative Decision Task Performance as a Measure of Automatic Evaluation of Affective Stimuli. U: Kuterovac Jagodić, G., Erceg Jugović, I. i Huić, A. (Ur.), 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa - sažeci priopćenja. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu.

Rebernjak, B. (2012): Veličina učinka afektivne pripremljenosti ovisno o vrsti pripremnog podražaja. U: 18. naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji (Knjiga rezimea). Beograd: Filozofski fakultet.

Rebernjak, B. (2011): Comparing words, pictures and schematic faces as primes in evaluative decision task. U: 17th Meeting of the European Society for Cognitive Psychology (ESCOP 2011) – Book of Abstracts.

Kozina, M. i Rebernjak, B. (2011): Školski uspjeh i roditeljsko ponašanje. U: Čorkalo Biruški, D. i Vukasović, T. (Ur.) 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa, sažeci priopćenja. Zagreb: Filozofski Fakultet u Zagrebu.

Rebernjak, B. i Urch, D. (2011): Monte-Carlo Simulation of Cronbach’s Alpha under Violated Assumptions. U: Čorkalo Biruški, D. i Vukasović, T. (Ur.), 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa, sažeci priopćenja. Zagreb: Filozofski Fakultet u Zagrebu.

Kozina, M. i Rebernjak, B. (2009): Osobine ličnosti i inteligencija kao prediktori školskog uspjeha kod srednjoškolaca. U: Ljubotina, D., Kamenov, Ž., Mikac, U. i Urch, D. (Ur), 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa: program i sažeci priopćenja. Zagreb: Filozofski Fakultet u Zagrebu.

Rebernjak, B. (2009): Determining Adequate Sample Sizes for Multiple Linear Regression used for Explanatory purposes. U: Ljubotina, D., Kamenov, Ž., Mikac, U. i Urch, D. (Ur), 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa: program i sažeci priopćenja. Zagreb: Filozofski Fakultet u Zagrebu.

Rebernjak, B., Mikac, U., Kamenov, Ž., Tadinac, M., Hromatko, I. i Jelić, M. (2009): Privlače li se stvarno razlike: Jesu li vezom zadovoljniji partneri koji su međusobno slični ili oni koji su međusobno različiti? U: Kolenović-Đapo, J., Hasanbegović-Anić, E., Đapo, N. i Đokić, R. (Ur.), Knjiga sažetaka 1. kongres psihologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem. Sarajevo: Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine; Društvo psihologa Republike Srpske.

Rebernjak, B., Buško, V. i Marjanović, I. (2008): The Relationship of Attachment Style and Emotional Intelligence: The Moderating Role of Gender. U: Podlesek, A. i Komidar, L. (Ur.), 8th Alps-Adria Psychology Conference – Abstracts. Ljubljana: Slovensko psihološko društvo.

Rebernjak, B. (2007): Semantičko udešavanje između verbalnog i slikovnog registra vidnog modaliteta. U: Keresteš, G., Brković, I. i Butković, A. (Ur.), 18. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Program i sažeci priopćenja. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu.