Slavomira Ribarova, v. lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
četv. 17- 18.30
Soba
B206
Telefon
01/4092 206
E-mail
sribarov@ffzg.hr

Slavomira Ribarova rođena je 14. travnja 1974. u Ohridu (Makedonija). 1998. je diplomirala na Filološkom fakultetu B. Koneski u Skopju: i stekla naslov profesora engleskoga jezika i književnosti s češkim jezikom i književnošću. Paralelno je od 1994./1995. studirala na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu, gdje je 1999. godine stekla naslov magistre češkoga jezika i književnosti. Godine 2008. upisala je Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja frazeologije. Od 1999./2000. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti na Katedri za češki jezik (1999-2004 razmjenski lektor; 2004- 2007 lektor, od 2007 viši lektor). Predaje studentima 2- 4 godine obvezne predmete: Češke jezične vježbe II,III i Prijevodne vježbe I, II; izborne kolegije za studente magisterskog studija: Općečeški supstandard, Češka frazeologija i idiomatika; izborni za ostale studije: Češki jezik. Od 2000. do 2002. g. vodila i tečaj češkoga jezika 1. i 2. stupnja u Centru za strane jezike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Slavomira Ribarova objavila je 2 knjige u suautorstvu, 18 izvorna znanstvena rada, 3 stručna leksikografska rada, 16 književnih i stručnih prijevoda na češkom, hrvatskom, makedonskom i engleskom i 3 prikaza. Lektorirala je i korigirala 3 knjige. S izlaganjima je sudjelovala na 14 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Svi su njezini radovi komparativnoslavistički a u središtu njenih jezikoslovnih interesa je frazeologija. Osim frazeologije bavi se određenim gramatičkim i leksičkim sličnostima i razlikama među slavenskim jezicima, problemima jezične interferencije, sociolingvistikom, prevođenjem te utjecajima neslavenskih jezika na slavenske. Stručne i znanstvene članke objavljuje na hrvatskom, češkom i makedonskom jeziku u Hrvatskoj, Češkoj, Makedoniji, Poljskoj, Mađarskoj i uvrštene su u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju. Surađivala je na više znanstvenoistraživačkim projektima (vidi znanstvena djelatnost) Kao tajnica organizacijskog odbora aktivno je sudjelovala u organizaciji i provođenju međunarodnog znanstvenog skupa „Slavenska frazeologija i pragmatika“ koji se održavao od 17. do 19. rujna 2006. godine u gradu Rabu. Suradnica je časopisa Slovo, Staroslavenski institut u Zagrebu, Veleučilišta VERN u Zagrebu (vođenje ispitnog postupka iz predmeta Češki jezik za turističke vodiče ), Centra za strane jezike Vodnikova u Zagrebu (vođenje ispitnog postupka Češki jezik za sudske tumače) i prevoditeljica sa makedonskog na češki pri projektu Journey Across Europe. Remeasuring Cultural Space Sudjelovala u radu 7 seminara za stručno usavršavanje, 2 znanstvena boravka, organizirala većinu studijskih putovanja studenata (terensku nastavu u Češku i Daruvar). Bila je sumentor ili član u više od dvadeset povjerenstava za ocjenu diplomskoga rada na bohemistici. U ovoj akademskoj godini predaje: zimski: Češke jezične vježbe III, Prijevodne vježbe I i izborni kolegij : Češki jezik; ljetni: Češke jezične vježbe IV, Prijevodne vježbe II.

1999. – 2006. suradnica na projektu: Zapadnoslavenski jezici u usporedbi s hrvatskim (voditeljica: dr. sc. D. Sesar, red. prof.)

2002. – 2010. godine honorarni stručni suradnik na projektu Crkvenoslavenski rječnik Slavenskoga instituta češke Akademije znanosti u Pragu Slovanský Ústav AV ČR (voditeljica: dr. sc. E. Blahová) Rezultat projekta je izdanje proširenog izdanja Crkvenoslavenskog rječnika - u tisku.

2002.- 2006. stalni stručni suradnik na projektu Zapadnoslavenski jezici u usporedbi s hrvatskim Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

2006. -2013 vanjska suradnica za češki jezik na znanstvenom projektu Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim (voditeljica prof. dr. sc. D. Sesar) No 130-1300869-0634

2010- 2012. Stručna suradnica na projektu: Journey Across Europe-Remeasuring Cultural Space

2014 - suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost "Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme" voditeljice red. prof. dr. sc. Nede Pintarić