dr.sc. Zoran Roca, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
e-mailom 24 sata dnevno
Soba
C221
Telefon
E-mail
zoran.roca@gmail.com