dr.sc. Petra Rodik, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
četvrtkom 14-15h
Soba
C-010
Telefon
++385-1-4092000
E-mail
prodik@ffzg.hr

Petra Rodik rođena je 1977. godine u Zagrebu. 2002. godine završava studij sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je od kraja iste godine zaposlena na Odsjeku za sociologiju, trenutno u statusu docentice. 2011. godine poslijediplomski studij sociologije s doktoratom na temu Društvena uloga i identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske. Objavila je više znanstvenih radova te knjige Formalni modeli društvenih sukoba (2005) i Društvena uloga i identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske (2014, u tisku). Članica je uredništava znanstvenih časopisa Polemos i Interdiciplinary Description of Complex Systems. Nositeljica je kolegija Odabrana poglavlja kvalitativne analize, te je sudjelovala je u izvođenju nastave iz Sociologija vojske i rata, Uvod u akademski studij sociologije, Sociologija rada i organizacije te Kvalitativne metode istraživanja - Grounded theory (u sklopu Poslijediplomskog studija sociologije).

2012-2014 - istraživanje kreditno zaduženih kućanstava i zdravstvenih posljedica prezaduženosti (u suradnji s Udrugom Franak)
2019-2012 – voditeljica istraživačkog projekta, u suradnji s Jakom Primorac (IRMO) - Istraživanja korisnika softvera za kvalitativne analize podataka
2008-2011vanjska suradnica na projektu "Istraživanja ljudskih resursa i potencijala" (Kineziološki fakultetu, Sveučilište u Zagrebu)
2007- znanstvena novakinja na projektu Vojna kultura i identitet OS RH (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
2007-2009 vanjska suradnica na projektu "Hrvatska vojska – hrvatsko društvo“ (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
2003-2006 znanstvena novakinja na projeku Socijalni korelati Domovinskog rata (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
2003-2008 – izvršna urednica – Polemos - Časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira
2003 – jedna od troje koordinatora projekta Komparativna analiza i pregled prava i sustava skrbu vojnih invalida i veterana za Ministarstvo branitelja; provedba dijela istraživanja.
2002-2003 – koordinacija i izvedba terenskog dijela istraživanja (fokus.grupe i intervjui) u Hrvatskoj za međunarodni istraživački projekt Traditions of Historical Consciousness – Comparative Perspectives (u organizaciji Private Universität Witten/Herdecke, Kulturwissenschaftliches Institut (KWI), Essen and Freie Universität Berlin).